Cap a la meitat del passat mes de juliol van començar les obres de rehabilitació de la fàbrica Els Solers per al seu ús com a centre d’interpretació. El projecte també inclou el tractament dels alçats, la incorporació d’elements per al funcionament i adequació de l’edifici amb un ascensor i una escala exterior així com pavimentació exterior amb els pendents correctes per a una accessibilitat adequada a la normativa existent.

El projecte ha sigut redactat per l’arquitecte alcoià, Ciro Manuel Vidal Climent, enfocat a dotar d’ús la fàbrica dels Solers com a Centre d’interpretació del conjunt industrial del Molinar, origen de la indústria valenciana. El pressupost l’obra era de 870.419 euros, sent finalment el pressupost d’adjudicació de 712.090,24 euros. El projecte està cofinançat en un 50% per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat Valenciana, a través de Fons Feder de la Unió Europea.

Aquesta primera fase denominada Obres de rehabilitació de la Fàbrica dels Solers i consolidació de restes en Fàbriques de Primeres Aigües amb intervenció arqueològica  té un termini d’execució de 6 mesos. Amb l’actuació es pretén consolidar la zona de primeres aigües i convertir aquest paratge natural en un referent cultural i turístic sobre els orígens de la industrialització d’Alcoi i les repercussions a tots els nivells que aquest fet va comportar.

“Parlem d’una ciutat com Alcoi, amb un patrimoni molt  important, no podem oblidar que Alcoi va ser el bressol de la revolució industrial a la Comunitat i a Espanya, i aquest fet no estava sent prou explotat ni posat en valor. El patrimoni no solament cal recuperar-lo, cal donar-li un ús, com s’ha fet al centre de salut de la Fàbrica, la Universitat, el Museu de Bombers, l’Eduardo Latorre i ací no s’havia fet. Tal com farem a Rodes, donarem contingut a Els Solers, perquè donant ús al patrimoni industrial i històric es garanteix la seua continuïtat i conservació”, indica l’alcalde, Toni Francés.

“Alcoi no podia oblidar el que era l’origen de la seua indústria, per això volem fer aquesta actuació per a fer un gran centre d’interpretació de l’origen de la indústria valenciana, explicant com i perquè es van produir aquests fets en aquest entorn” conclou el primer edil de la ciutat.

Aquesta primera fase inclou la rehabilitació de la fàbrica i la dotació de Centre d’Interpretació, amb els últims recursos tecnològics, apostant per la realitat virtual com a eina de recreació dels inicis de la indústria a la Comunitat Valenciana i a Espanya. La segona fase comportarà la rehabilitació del Molino Vell, la cúpula de l’aqüífer del Molinar i la recuperació de la xarxa de les primeres aigües, incloent les rodes hidràuliques. La licitació d’aquesta segona fase serà realitzada per la Generalitat Valenciana. A més a més, també està en marxa el projecte digital que permetrà als visitants viure una experiència d’immersió de 360 graus.

El conjunt del Molinar, declarat Bé d’Interés Cultural (BIC), està considerat com el bressol de la industrialització valenciana. Va ser en el segle XV quan en la capçalera del riu es van instal·lar els primers molins fariners i després, els primers batans, amb l’objectiu d’aprofitar la força de l’aigua que produïa energia. A partir d’ací es van assentar cada vegada més indústries en la zona, fins que en 1960 van anar abandonant-se de forma gradual a causa de la transformació del sector tèxtil.

Cal recordar que la Generalitat Valenciana va declarar BIC el Molinar l’any 2005. En 2008, l’Ajuntament va actuar en la consolidació de la fàbrica dels Solers, amb la intenció de crear un museu industrial però l’anunci de la rehabilitació completa de l’edifici i la seua dotació mai va arribar a complir-se per part del govern, en aquell moment, en mans del Partit Popular. L’inici de les obres marca el camí per a la recuperació definitiva de l’origen de la indústria valenciana en la zona del Molinar i la seua interpretació amb un projecte del segle XXI.