L’Àrea de Comunicació d’Esquerra Unida ha convocat dues ofertes del sector creatiu per a cobrir un lloc de dissenyador gràfic i un altre de periodista.

Per al lloc de dissenyador gràfic es requereixen els serveis d’un treballador autònom requerint als candidats i candidates l’enviament de la següent documentació al mail comunicacio@eupv.org:

-Còpia de la documentació d’estar en possessió dels requisits.

-Trajectòria Professional.

-Portfolio amb dissenys realitzats

-Pressupost desglossat amb tots el preus per tipus de treball (cartelleria, papereria, logotips i iconografia, multimèdia per a web i xarxes socials)

El terme de presentació de l’oferta serà el 18 de gener de 2019.

L’oferta de periodista és per a realitzar una jornada setmanal de 35 hores motivat per un lloc vacants així com el desenvolupament de la nova campanya electoral.

Les persones aspirants hauran d’estar en possessió del títol de Graduat en Periodisme o equivalent així com el Certificat de Grau Superior de Valencià (C2).

Per a inscriure’s en l’oferta caldrà enviar al mail comunicacio@eupv.org la següent documentació:

-Currículum Vitae

-Carta de motivació (foli en lletra Arial 11 i separació 1,15)

-Llistat d’enllaços de publicacions realitzades.

-Còpia de la documentació que acredite els requisits exigits.

-Còpia de la documentació que acredite els mèrits avaluables.

El terme de presentació de l’oferta serà el 13 de gener de 2019.