El daltabaix de la crisi del petroli a principi dels anys 70, darrers anys del franquisme, es deixa notar en la indústria de manera molt notable a partir de 1975, l’empresa familiar Olcina Miró S.A. fundada en 1912, acusa de tal manera la crisi, que es veu obligada a tancar. Després de diverses negociacions amb els propietaris, el col.lectiu de treballadors adquireix la maquinària, la marca i bona part de les instal·lacions i terrenys que ocupava l’empresa. Al 1980 comença la història de Foradia.

L’exposició “Foradia 40 anys d’indústria sostenible” reflecteix sintèticament uns anys del projecte que ha permés a un col.lectiu de treballadors que es veien destinats a l’atur, gaudir d’un lloc de treball digne. El projecte ha tingut dos trets diferencials, el primer respecte d’altres iniciatives d’empreses de treball associat, és l’assumpció de la mà del Grup Empresarial Cooperatiu Valencià del model de gestió inspirat en les cooperatives de Mondragón i el segon, la capacitat de reorientació estratègica per adaptar-se en cada moment a les exigències dels nous mercats i tecnologies.

Però sens dubte el més gratificant és que hui Foradia compta amb una bona posició en els mercats on actua, una excepcional cartera de clients, un important know-how acumulat al llarg dels anys i un col.lectiu de persones ben preparades i determinades a fer possible la continuïtat en la generació de riquesa i la celebració de futurs aniversaris.

Aquesta exposició es troba instal·lada a la Sala de la Fundació Mutua de Levante del 16 d’octubre al 27 de novembre. L’horari de la sala és de 10’00 a 14’00 i de 17’00 a 20’00 h.