La comissió avaluadora del procés de selecció de mestre de Capella del Misteri d’Elx ha proposat a Francisco Javier Gonzálvez Valero per al lloc. L’òrgan, ha pres aquesta decisió després d’examinar les candidatures presentades pels cinc candidats i avaluar els mèrits d’aquestes.
Francisco Javier Gonzálvez és actualment el mestre de Capella en funcions, després de la jubilació de José Antonio Román l’any 2018. Des de l’any 2002 exercia com a director de l’Escolania, de la qual va formar part des de la seua infància.
Gonzálvez és graduat en magisteri musical per la Universitat Pontifícia de Salamanca, posseeix el títol de professor d’òrgan pel Conservatori d’Alacant i ha cursat diversos estudis de direcció coral, a més compta amb el màster de Direcció i Pedagogia Coral per la Universitat de Logronyo.
La decisió és fruit de la convocatòria pública aprovada per la junta rectora l’any 2020. El procés va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i l’elecció s’ha basat en els criteris establits en l’apartat 1 de l’article 3 del Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.
En concret, la comissió de valoració ha tingut en compte els següents aspectes: la qualitat i idoneïtat del projecte artístic presentat, els coneixements sobre el Misteri d’Elx i la Consueta, coneixements d’agrupacions corals i educació musical, demostrada experiència i capacitat en gestió de masses corals i capacitat organitzativa i de lideratge.
A més, s’han valorat el comptar amb demostrada formació en l’àmbit musical, experiència en projectes educatius; així com capacitat demostrada per a dirigir, treballar en equip, transmetre coneixements, comunicació excel·lent i habilitats interpersonals.
Després del pronunciament de la comissió, la junta rectora ha traslladat hui aquesta proposta a la conselleria d’Educació, Cultura i Esports, que l’elevarà al Consell, qui procedirà al nomenament i publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Gonzálvez subscriurà un contracte d’alta direcció, que tindrà una duració de quatre anys, prorrogables fins a quatre anys més mitjançant un procés d’avaluació de la gestió realitzada. La retribució bruta anual a percebre s’estableix en 30.000 euros, d’acord amb les funcions designades.

Comissió avaluadora
Els membres de la comissió avaluadora han sigut els següents:
Administració: María Margarita Landete Carriler, directora adjunta de Música i de Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana; María Teresa Pérez Vázquez, vicerectora de Relacions Institucionals de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i Santiago Ule Garrido, coordinador de l’àrea d’Educació, Universitat i Cultura de l’Ajuntament d’Elx. Després de la defunció de Ule i la renúncia de Pérez Vázquez, van ser designats en aquest àmbit Julián Fernández Candela i María José López Sánchez.
Experts: José María Esteve Faubel, Degà de la Facultat d’Educació d’Alacant, departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, àrea de Música; José María Vives Ramiro, catedràtic Numerari de Musicologia, acadèmic de la Reial Acadèmia de Sant Carles, de la Real Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i la M.I. Acadèmia de la Música Valencianay Nieves Pascual León, catedràtica de Musicologia en el Conservatori Superior de Música de València, posteriorment substituïda per Àngel Lluís Ferrando Morales.
Societat Civil: Pedro Antón Fructuoso, doctor en Medicina, especialitat Psiquiatria i expatrono de la Junta Rectora del Patronat del Misteri d’Elx; María del Carmen Pérez Cascales, consellera electa del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i presidenta de la Reial orde de la Dama d’Elx, i Francisco Rodríguez Trives, arquitecte tècnic i extesorero del Patronat del Misteri d’Elx.
El procés de selecció del mestre de Capella va ser iniciat al gener de 2020 i va quedar paralitzat a conseqüència de la pandèmia per COVID-19. Després de la seua represa, conclou ara el seu treball amb la proposta de nomenament.