Hidraqua, les seues empreses participades i el grup Agbar han signat un conveni amb el Ministeri d’Igualtat, a través de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere, per a promoure accions de sensibilització en el marc de la iniciativa «Empreses per una societat lliure de violència de gènere».
Aquesta col·laboració té com a objectiu promoure la necessària implicació de tots els agents socials en la prevenció i en la conscienciació social per a construir de manera conjunta una societat lliure de qualsevol forma de violència. Així, Hidraqua i les seues empreses participades manifesten la seua disposició i ofereixen la seua col·laboració al Ministeri d’Igualtat per a contribuir, en la mesura de les seues possibilitats, a afavorir la sensibilització davant la violència de gènere entre la seua plantilla i cap a la societat en general, a través de canals de comunicació propis, entre ells l’enviament de comunicats interns i la realització de campanyes de conscienciació en xarxes socials.
A més, diferents empreses participades del grup Agbar estan signant un acord sobre els drets de les dones que tinguen la condició de víctimes de violència de gènere. Aquest document recull drets i mesures donant així compliment al definit en els Plans d’Igualtat de les diferents empreses, que pretén millorar substancialment els drets normativament regulats en l’Estatut dels Treballadors.
En Hidraqua i les seues empreses participades, els principis d’equitat i igualtat constitueixen un eix primordial en la política i presa de decisions del grup amb l’objectiu d’erradicar qualsevol tipus de discriminació i aconseguir la plena igualtat d’oportunitats en el si de l’organització. Per a això, la companyia impulsa diverses accions per a avançar en el seu compromís per una cultura corporativa inclusiva, a través de la formació, les campanyes de sensibilització i la comunicació interna, entre diverses iniciatives.