L’alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, i el regidor de Cultura, Antonio Quesada, van inaugurar ahir diumenge, 10 d’octubre, en la Plaça d’Encarnación Puchol de la Mata, el monòlit sobre la recreació del mas i torre de la Mata.

Per a dur a terme aquesta actuació l’equip que l’ha dut a terme ha treballat amb un pla de les salines d’Orihuela i La Mata de 1692 de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en la qual es representa l’alçat del mas i torre, així com amb un pla de la salina de la Mata de 1713 de l’Arxiu General de Simancas, en el qual es representa la planta i distribució del mas i torre.

Aquest mas servia d’estatge per a l’administrador de les Salinas, administratius, treballadors i soldats que realitzaven i controlaven l’embarcament de la sal en l’era.

En el mosaic es representa, “a vista d’ocell”, tot el complex des del costat oest, arribant pel camí que els carreters feien amb la sal des de la llacuna fins a l’era. En el gravat s’aprecia amb detall el sistema d’embarcament per l’embarcador a través d’embarcacions de xicotet port que anaven traslladant la seua càrrega als vaixells fondejats enfront de l’embarcador.

Així mateix, apareix una xicoteta torre en l’era, que segons els plans que es conserven va ser rectangular fins a mitjan segle XVIII i s’utilitzava com a oficina i magatzem del fidel de comptes i que, després d’unes obres posteriors, es va construir en forma de torre com l’existent en l’actualitat.

Després de l’ensulsiada de la torre del mas en el terratrémol de 1802, aquesta xicoteta edificació va quedar com la torre de la Mata.

En el gravat del mosaic l’autor simbolitza en els laterals els productes típics de la zona, així com les activitats industrials del moment. Com a detalls, l’embarcador antic a l’esquerra i el llentiscle a la dreta.

Finalment, cal destacar que aquesta actuació de la recreació del mas i torre de la Mata ha de ser el principi per a continuar amb unes altres que vagen posant en valor els elements significatius del patrimoni cultural de Torrevieja (alguns desconeguts) com les torres de vigilància per a evitar el robatori de la sal en la llacuna de la Mata (1750), continuar amb les sendes de l’amollonament de 1763, la recreació dels estables on romanien els carreters i animals, i la factoria de la sal d’època romana dins de la llacuna.