La regidoria de Joventut de l’Ajuntament del Campello que dirigeix Cristian Palomares, continua amb les activitats formatives dirigides a la població jove del municipi, i en aquesta ocasió convoca el XVIII Concurs de literatura jove: relat breu i poesia, amb l’objectiu de promocionar i fomentar l’hàbit de l’escriptura i per tant també de la lectura, amb premis que suposen un reconeixement social i motivador de la seua creativitat. La temàtica serà lliure i els treballs seran originals i inèdits, a més de no haver sigut premiats en cap altre certamen.

En la modalitat de relat breu, l’extensió mínima serà de dues pàgines i un màxim de cinc. En la modalitat de poesia, l’extensió mínima serà de 25 versos i la màxima de 100, que poden estar repartits o aglutinats en un o diversos poemes.

Els treballs es presentaran en format A4, a doble espai, amb lletra Arial grandària 12. Les pàgines han d’estar numerades i en la primera pàgina, almenys, haurà de figurar el títol de l’obra, que es pot presentar en castellà o valencià.

Podran participar totes les persones nascudes o residents en la Comunitat Valenciana, d’edats compreses entre els 12 (o que els complisquen l’any en curs) i els 30 anys, en les categories A, B i C. El primer premi serà de 300 euros, i el segon de 150. El termini de presentació d’originals finalitza el 2 d’octubre.

Per a més informació: Servei d’Informació Juvenil. Centre Social “El Barranquet”. Tel. 965636344 www.elcampellojove.es