L’activitat “Sentimbarris”, destinades a les iniciatives i propostes culturals de caràcter aficionat i aficionat, se suma a la cinquena edició del Programa “Cultura en Barris”, que organitza la Regidoria de Cultura, que dirigeix Antonio Manresa. El conjunt d’aquestes activitats, que començaran a desenvolupar-se a l’octubre i es prolongaran fins a desembre, es distribuirà en vint espais municipals. Entre aquests, nou biblioteques, cinc centres socials i quatre centres culturals. Al mateix temps, es mantindrà una oferta en línia.

L’objectiu de “Sentimbarris”, explica Manresa, “és posar en valor públic el treball artístic desenvolupat per entitats i col·lectius diversos, des dels mateixos centres socials o altres espais comunitaris de cada barri o districte”.

Les activitats de “Cultura en Barris” que es continuen oferint respecte als últims anys són: “Anem a la Biblio”, per a fomentar la lectura de manera presencial o telemàtica; “Menutsbarris”, una mostra en arts escèniques i músiques per a la infància i joventut; “Escenes d´aci”, especialitzada en arts escèniques i músiques del nostre territori, i “VisualcBarris”, focalitzat en projeccions audiovisuals per al diàleg i la conversa.

Col·laboracions

“Cultura en Barris” incorpora les seues col·laboracions en els programes “Alacant a Escena”, “Circarte” i la “Mostra de Teatre Espanyol d’Autors Contemporanis”. En el conjunt d’aquests hi ha programades més de noranta espectacles entre teatre, dansa, circ, màgia, narrativa oral, concerts didàctics, projeccions audiovisuals, tallers intergeneracionals i clubs de lectura.

Aquest programa és possible gràcies a la col·laboració entre les regidories de Cultura, Acció Social, Igualtat i Joventut, i els patrocinis de la Diputació Provincial i Aigües d’Alacant.