La Biblioteca de la Universitat d’Alacant posa a la disposició dels usuaris tota una sèrie de serveis, disponibles en línia. Durant la suspensió de l’activitat presencial a la Universitat a causa del brot de coronavirus, i atès que la Biblioteca estarà tancada al públic, la UA ofereix diversos serveis d’accés no presencial. Tots aquests estan arreplegats en la pàgina web, com també els contactes dels diferents serveis i biblioteques. Aquest servei forma part del Pla de Continuïtat de l’activitat per a la continuïtat docent no presencial i la continuïtat de l’activitat administrativa.

Els serveis, en concret, són els següents: accés als recursos electrònics des de casa; formació en línia; serveis d’informació i referència; préstec interbibliotecari; Repositori de la Universitat d’Alacant (RUA); Centre de Documentació Europea (CDE); suport al personal investigador; recursos oferits pels editors; i recursos electrònics generals gratuïts.

Diàriament s’actualitzen les ofertes que la Biblioteca rep de les editorials i els proveïdors d’informació d’accés gratuït. Qualsevol servei nou que puga oferir-se, s’inclourà en aquesta mateixa pàgina.

D’altra banda, sobre els llibres que estaven prestats abans del tancament de les biblioteques de la UA, s’informa que no es podran retornar fins a la data d’obertura. Si bé el sistema informàtic no ha permès canviar la data de devolució, situació que ha generat reclamacions i produeix penalitzacions per retard de manera automàtica, des de la UA es comunica que es prendran les mesures necessàries per a eliminar les penalitzacions en la devolució dels llibres prestats quan les biblioteques tornen a obrir.

Multitud de serveis a l’abast des de casa

La BUA compta amb una important col·lecció de bibliografia en format electrònic. Per a poder accedir des de casa a consultar-la teniu tota la informació en la pàgina web.

En la pàgina web de la BUA, d’accés lliure, s’ofereix una àmplia gamma de cursos de formació, i també de materials d’autoaprenentatge, recursos d’informació i materials  de suport per als diferents programes de doctorat, materials i recursos per a l’elaboració dels treballs de final de grau i per a l’elaboració de cites i referències bibliogràfiquesCursos CID (Competències en Informació Digital), i accés als gestors de referències bibliogràfiques Refworks i Mendeley.

El préstec interbibliotecari se podrà mantenir amb aquelles biblioteques que puguen atendre les peticions mitjançant teletreball.

El Repositori de la Universitat d’Alacant continua amb els seus serveis amb normalitat.

El Centre de Documentació Europea continua oferint el seu servei en línia d’informació bibliogràfica i resolució de consultes sobre la UE.

També es manté el suport al personal investigador a través del compte de correu electrònic.

Diferents editors i portals de llibres electrònics estan oferint a la Biblioteca de la UA l’accés a part, o a la totalitat, dels fons, per la qual cosa sí que és possible disposar d’aquests recursos.

A més, el personal de la BUA està treballant des de casa. Per a qualsevol consulta podeu contactar-hi a través de correu electrònicbústia de consultes, queixes i suggeriments o xarxes socials.