La Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals i Creatives (IARICC), amb seu en la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola (UMH), lidera la Xarxa Iberoamericana d’Economia Creativa i Cultural (RIECC) que agrupa inicialment més d’un centenar d’entitats; universitats, fundacions, associacions professionals i administracions públiques de 22 països. L’acte de presentació oficial tindrà lloc aquest dijous 8 de juny en la seu central de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), a Madrid. Intervindran: Enrique Vargas Flores, Coordinador de l’Espai Cultural Iberoamericà (SEGIB); Juan José Sánchez Balaguer, Codirector de la Càtedra IARICC (UMH, Campus d’Oriola); Lucrecia Cardoso, Secretària de Desenvolupament Cultural del Ministeri de Cultura de l’Argentina; Antonio José Verdú Jover, Director de la Càtedra IARICC i Degà de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d’Oriola (UMH); les acadèmiques Fàtima Apareguda dos Santos i Daniela Garrossini, Docents de la Universitat de Brasília; Fernando León Jacomino, Viceministre de Cultura de Cuba; i l’Ambaixadora Lorena Larios, Secretària per a la Cooperació Iberoamericana (SEGIB).

L’esdeveniment podrà seguir-se en directe a través del canal oficial de YouTube de SEGIB: Acte de presentació de la Xarxa Iberoamericana d’Economia Creativa i Cultural (RIECC)

La iniciativa de la Càtedra IARICC va sorgir a partir de la Declaració del 2021 com a Any Internacional de l’Economia Creativa per la 74a Assemblea General de les Nacions Unides ONU per a reconéixer la importància, cada vegada major, de les Indústries Culturals i Creatives en l’economia mundial, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030. La Càtedra IARICC va obtindre el reconeixement de l’Espai Cultural Iberoamericà de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) que va presentar la iniciativa en la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, posteriorment va obtindre la declaració de la XXI Conferència Iberoamericana de Ministres i Ministres, i finalment va aconseguir el mandat aprovat en la XXVIII Cimera Iberoamericana de Caps i Caps d’Estat i de Govern.

La Xarxa –que compta també amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)– s’incorpora com a membre de ple dret al Registre de Xarxes Iberoamericanes de SEGIB, un espai d’intercanvi i acció que aposta pel multilateralisme, la cooperació, el desenvolupament sostenible i la solidaritat a través de la participació i el diàleg de tots els actors socials que coexisteixen en una regió plural, amb diverses realitats i moltes necessitats, aprofitant l’entramat de valors i principis que uneixen a les nacions que tenen un tronc comú.

Aquesta nova Xarxa, que naix en el marc de la Conferència Iberoamericana, és un espai de trobada, de portes obertes per a treballar junts en les millors propostes que impulsen un Pla Estratègic de Foment i Desenvolupament de les Indústries Culturals i Creatives, a fi de fomentar la competitivitat, innovació i internacionalització de les MIPYME i l’emprenedoria cultural en l’Espai Iberoamericà.

La Xarxa Iberoamericana d’Economia Creativa i Cultural (RIECC) sorgeix per a promoure la cooperació cap a i entre països, regions, ciutats, universitats i entitats que identifiquen les Indústries Culturals i Creatives com a factor estratègic de desenvolupament sostenible i estiguen disposats a treballar junts cap a un objectiu comú: posicionar la creativitat i les indústries culturals en el centre del seu pla de desenvolupament i cooperar activament a nivell internacional en la matèria. Es tracta d’una iniciativa oberta a la participació d’organismes públics i entitats de l’àmbit governamental, acadèmic i social per a encoratjar i enfortir la interconnexió dels ecosistemes emprenedors a partir del desenvolupament de programes de cooperació entre països. Un motor de la innovació com a mecanisme transversal enfocat a les aliances en l’àmbit de l’Economia Creativa per al Desenvolupament Sostenible, un laboratori d’idees, difusió i intercanvis d’experiències, coneixements i bones pràctiques entre els membres associats.

RIECC posarà en valor cap a la societat iberoamericana el coneixement de les indústries culturals i creatives a través d’activitats d’investigació, desenvolupament i transferència del coneixement, que:

–         Contribuirà a la professionalització de les activitats culturals i creatives.

–         Impulsarà la creació d’un clúster o xarxa d’unitats de producció-distribució cultural que fomente l’auge del mercat laboral a les ciutats iberoamericanes que desitgen sumar-se, i a la coexistència d’una xarxa d’empreses i institucions centrada en les indústries culturals i creatives, fent possible que la producció cultural amb identitat pròpia travesse les fronteres del local i es puga situar en l’economia global.

–         Enfortirà les organitzacions de base que integren aquesta Xarxa.

–         Promourà, organitzarà i col·laborarà en congressos, jornades, seminaris i conferències sobre l’Economia Creativa.

–         Divulgarà les innovacions en matèria de gestió de ICC.

–         Propiciarà aliances internacionals per al desenvolupament dels seus propòsits.

–         Fomentarà i facilitarà l’intercanvi de produccions i experiències pròpies.

–         Desenvoluparà projectes cooperatius que potencien l’impacte de l’àmbit de la Xarxa.

–         Fomentarà la creació d’organitzacions nacionals o regionals dedicades a l’Economia Creativa.

–         Coordinarà, promocionarà i fomentarà espais de trobada entre els membres associats.

–         Fomentarà activitats de capacitació.

–         Impulsarà la transformació digital de les ICC.

–         Promourà la posada en marxa de Hubs creatius.

En definitiva, la Xarxa serà un centre de reflexió i creació de ponts entre els cercles acadèmics, la societat civil, les comunitats locals, els investigadors i els responsables polítics. També demostrarà la seua utilitat en l’adopció de decisions en matèria de polítiques públiques, ja que permetrà introduir noves idees mitjançant la investigació i contribució al foment de la diversitat cultural.