El pròxim 13 de desembre, a les 12 hores, en la Casa d’Amèrica de Madrid, tindrà lloc l’acte de presentació del llibre Les indústries culturals i creatives a Iberoamèrica: evolució i perspectives, editat per la Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ d’Indústries Culturals (Universitat Miguel Hernández). Intervindran en l’acte el director de la Càtedra, Antonio José Verdú, i el secretari general de l’Organització d’Estats Iberoamericans per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (OEI), Mariano Saboner, que parlarà sobre el contingut del llibre.

En la publicació participen destacats especialistes en l’àmbit de les Indústries Culturals i Creatives de tots els països de parla hispana, a més de Portugal i Brasil. També compta amb textos preliminars de Trinidad Zaldívar, cap d’Assumptes Culturals, Solidaritat i Creativitat del Banc Interamericano de Desenvolupament; Rebeca Grynspan, secretària general de la SEGIB; Mariano Saboner, secretari general de la OEI; i Tibor Navacsics, comissari europeu d’Educació, Cultura, Joventut i Esport.

Aquesta obra col·lectiva –coordinada per Juan José Sánchez Balaguer, Antonio José Verdú Jover, José Francisco Parra Azor i Santiago Rierol Serrano- compleix un dels principals objectius de la Càtedra Iberoamericana ‘Alejandro Roemmers’ com és mostrar la rellevància de l’economia creativa en l’àmbit iberoamericà des de la perspectiva mixta acadèmic-professional. El volum reuneix, per primera vegada, els textos d’especialistes que ofereixen una visió actual de les ICC en cadascun dels vint-i-dos països iberoamericans. A través d’aquestes pàgines, s’ofereix una aproximació a la panoràmica actual de la situació desigual i perspectives del sector, els seus punts forts i febles, la seua evolució, i possibilitats de desenvolupament de l’economia creativa en l’espai iberoamericà.

Els textos mostren l’estat de la qüestió i els reptes de les ICC per a l’engegada de projectes en cooperació i implementació d’ulteriors recerques sobre un sector que, com mostren tots els capítols del llibre, té potencial i un gran recorregut com a base de la nova economia.

Amb aquesta publicació es pretén contribuir també a la creació d’una xarxa els membres de la qual treballen coordinadament per a la consolidació de l’Espai Cultural Iberoamericà, establint ponts que permeten compartir informació i iniciatives, i fomentar la col·laboració i cooperació a través d’adequades estratègies de difusió.