La Càtedra Iberoamericana d’Indústries Culturals i Creatives Alejandro Roemers ha guardonat a la start-up Festablas amb el seu premi especial de 1.000€ en la 10a Marató de creació de start-ups de la UMH. L’empresa ha rebut també un premi de 1.000€ de Santander Universitats.

Festablas és una pionera empresa de nova creació que persegueix la digitalització dels festivals i companyies de teatre. Actualment, les companyies que desitgen participar en algun festival espanyol han de realitzar el lliurament de l’obra en DVD i per correu. Un mètode analògic que comporta inversió de temps i diners. Amb la plataforma que estan desenvolupant el lliurament serà totalment on line.