El Cabildo de la Catedral d’Oriola ha presentat l’adquisició d’una important obra d’art. Es tracta d’un oli sobre tela va ser adquirit el 23 de maig de 2023 per la pròpia institució capitular en Subhastes Segre de Madrid per un preu de 1.500 euros. La peça és el retrat del canonge de la Santa Església Catedral d’Orihuela Juan Viudes, segons s’identifica en la cartel·la orlada de l’extrem inferior dret on es pot llegir la següent llegenda: «Sr. Juan Viudes, mestre en Arts, doctor en Sagrada Teologia, Ardiaca de la Santa Església d’Oriola, examinador sinodal i de la Universitat i Estudis, qualificador del Sant Ofici de la Inquisició de Múrcia, va morir el dia 7 de juny de l’any 1720 d’edat de 73 anys».

L’obra es troba en un estat bo de conservació però que necessita ser restaurada, afirmava Mariano Cecilia Director Tècnic del Museu Diocesà d’Art Sacre.

Per la seua part el Degà de la Catedral oriolana, José Antonio Gea, ha remarcat la importància de la peça pel que suposa de recuperar patrimoni i memòria de les personalitats relacionades amb la ciutat i amb la seu catedralícia. A més de continuar apostant per la cultura i la història mitjançant les obres artístiques, peces museístiques i arxivístiques, i per descomptat musicals com l’òrgan de la Catedral que segueix el seu procés de restauració a bon ritme, però per al qual encara queda molta faena que realitzar i per a això encara es necessiten suports econòmics de la campana “apadrina un tub”, iniciada el mes de juny per la institució catedralícia per a recuperar aquesta important peça musical.

• Estudi dels diferents aspectes biogràfics del sacerdot retratat en el llenç:

Juan Viudes va nàixer en 1647, es va formar com a mestre en Arts i doctor en Sagrada Teologia, i va exercir al llarg de la seua vida diferents càrrecs eclesiàstics: examinador sinodal i de la Universitat d’Oriola, qualificador del Sant Ofici de la Inquisició de Múrcia i va ostentar la dignitat d’Ardiaca d’Alacant en la Catedral d’Oriola. Aquest últim acompliment queda reflectit en les actes capitulars conservades en l’Arxiu Catedralici d’Oriola. En aquest sentit, el 19 de novembre de 1714 va presentar davant el Cabildo de la Catedral les butles papals que li concedien l’Ardiaconat d’Alacant, dignitat que prendria possessió en la sessió capitular següent. A la seua mort, esdevinguda el 7 de juny de 1720, als 73 anys, el seu ardiaconat va passar al prevere Juan Roca Rocamora, segons consta en l’acta del capítol de 17 de març de 1721, dignitat que, posteriorment, va ser suprimida, en concret, el 28 de juny de 1770.

L’Ardiaconat d’Alacant va ser la segona dignitat que es va instituir en l’erecció de l’església del Salvador i Santa María d’Oriola en Catedral. El canonge que l’ostentava havia de tindre el grau de doctor en Teologia o en Sagrats Cànons. Entre les seues funcions, destacava aquella que havia de substituir a l’Ardiaca d’Oriola, en cas d’absència, per a assistir al senyor Bisbe en la consagració dels Sants Olis, a més de cantar les misses i oficis següents: Dia de Sant Sebastià, Dominica preval de Maig en la festivitat del Rosari, el dissabte vigília de Pentecosta, el 14 de juliol, dia de la consagració de l’Església Catedral, i en les festes de La nostra Senyora de les Neus, de la Presentació de La nostra Senyora i l’Expectació.

En el llenç es va pintar a Juan Viudes de lleuger perfil mirant cap a l’espectador de l’obra i abillat amb la indumentària pròpia dels canonges de la seu catedralícia d’Oriola. Situat en el seu despatx, en una estada on s’observen en el fons motius arquitectònics clàssics, apareix assegut en una butaca frailero ricament ornamentado amb luxosos tèxtils i donant suport al seu braç dret sobre una taula, on se situa un paper en blanc, plomes i un tinter, elements que fan referència al seu caràcter acadèmic, mentre sosté a la seua mà un missal, en clara referència a la seua fe. El caràcter intel·lectual d’aquest sacerdot que es mostra en el quadre queda documentat en diferents tractats manuscrits relacionats amb el dret, l’organització i les rendes de la Catedral d’Oriola conservats hui dia en el seu arxiu.

En l’obra també es va pintar l’escut heràldic de la família Viudes, en eixe moment amb la condició de gentilhomes, els qui, posteriorment, van aconseguir el titule de marqués de Ríoflorido (1794). La família Viudes va ser un llinatge vinculat a Almoradí, i a la ciutat d’Oriola, amb enterrament propi en la Catedral, actualment conservat i localitzat en la capella de Sant Pere. En aquest sentit, el pintor de l’obra va voler immortalitzar a Juan Viudes una vegada ja mort, aspecte que permet situar cronològicament l’obra cap a 1720, assenyalant el seu caràcter religiós com a canonge de la seu d’Oriola, el vessant intel·lectual com a doctor, i l’estatus nobiliari familiar.

Conclusió

L’adquisició d’aquest interessant retrat per part del Cabildo Catedralici d’Oriola és una magnífica iniciativa, perquè suposa recuperar la memòria dels antics capitulars i de la pròpia història de la nostra Catedral, com ja es va fer recentment amb la restauració del retaule de Sant Cristòfor on apareixia la figura del prebendado Cristóbal Ripoll, i una rellevant aportació artística que permet conéixer millor la pintura del segle XVIII al Sud valencià.