La Diputació d’Alacant ha incrementat les ajudes i ampliat les línies d’inversió en sengles campanyes destinades a la promoció de les agrupacions musicals de la província, segons ha resolt la Comissió Informativa de Cultura i Esports.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacat que “complim així el nostre compromís a incrementar les subvencions a la cultura, imprescindibles en aquests moments, en aquesta ocasió per a ajudar a modernitzar amb noves tecnologies i reactivar l’activitat de les agrupacions musicals, senyal d’identitat de la nostra província”.

Seguint la línia impulsada per la institució cap al desenvolupament i la digitalització, la convocatòria de subvencions a Societats Musicals de la província inclou, per primera vegada, l’adquisició de mampares, tauletes i pissarres tàctils, a més de les partitures d’altres anualitats. L’import d’aquestes ajudes ascendeix a la quantitat de 121.000 euros, la qual cosa suposa un augment de cent mil euros destinats, sobretot, a l’adquisició de material de protecció davant la pandèmia provocada pel Covid-19.

A més, la Diputació ha reforçat amb noves línies d’ajudes la campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics que s’amplia a grups i collas de dolçaina i tabal, grups de plectre i pua i corals. L’import estimat inicial per a aquesta convocatòria ascendeix a 245.000 euros, 50.000 euros més que en 2020, i el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a comptar des de l’endemà al de la seua publicació en el BOP.

D’altra banda, l’Àrea de Cultura ha concedit les ajudes corresponents al primer període de la campanya de difusió de música i teatre, dotades amb 58.000 euros i destinades a ajuntaments de la província per a promocionar actuacions a càrrec de grup, companyies i intèrprets.