La Diputació d’Alacant ha obert la convocatòria i publicat les bases per a la concessió de huit beques de formació enfocades a llicenciats i graduats en diferents departaments del Museu Arqueològic d’Alacant.

Les ajudes, dotades amb una quantia de 800 euros bruts al mes cadascuna, tenen una duració inicial de sis mesos prorrogables per altres sis i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2020. Així mateix, segons es contempla en les bases de la convocatòria del BOP publicat ahir dimarts, les beques s’adjudicaran mitjançant concurs entre els diversos aspirants a les mateixes que reunisquen els requisits exigits. El termini de presentació conclourà dimecres que ve 23 d’octubre.

Es tracta de dues beques destinades a persones amb Grau Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals o amb titulació superior en Conservació i Restauració de Béns Culturals, amb la finalitat que completen i perfeccionen la seua formació en Restauració de patrimoni arqueològic.

Altres quatre d’aquestes assignacions corresponen a les matèries de Museografia i Museología dirigides a llicenciats o graduats en Història, Geografia i Història, Història de l’Art o Arqueologia i es concedeixen perquè els beneficiaris completen la seua formació amb experiència professional fent tasques referents als diferents aspectes museístics com el muntatge d’exposicions, el registre i control d’ingressos o l’inventariat, catalogació i conservació de peces.

Les dues últimes beques convocades per la Diputació d’Alacant són de formació en Biblioteconomia per a llicenciats o graduats en Humanitats, en Documentació o en Informació i Documentació.

Els interessats poden ampliar la informació tant en el BOP del 01/10/2019 com en la pàgina web de la institució provincial, www.diputacionalicante.es