La Diputació d’Alacant ha convocat una nova edició del Certamen Provincial de Bandes de Música, dotat con un pressupost de 123.500 euros. Les agrupacions guanyadores i les que obtinguen l’esment d’honor es repartiran 11.000 euros en premis i podran participar en el Certamen de la Comunitat Valenciana.La vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Julia Parra, ha destacat que “enguany es commemora el 50 aniversari del certamen, una data que volem celebrar d’una manera especial en el ADDA con la finalitat de posar en valor la gran contribució que ha tingut aquesta convocatòria en favor dels nostres músics i dels compositores alacantins en les últimes cinc dècades”.El programa d’audicions del Certamen Provincial de Bandes es desenvoluparà a la tardor a l’Auditori de la Diputació d’Alacant, dividit en quatre secciones, segons el nombre de músics. Les bandes inscrites en la primera secció, con fins a 90 músics, i les corresponents a la segona secció, fins a 70 components, actuaran el dissabte 29 d’octubre, mentre que les inscrites en la tercera, fins a 50 músics, i les bandes que participen en la quarta secció, fins a 40 places, actuaran el diumenge 30 d’octubre. A més, a totes les agrupacions s’atorgarà una suma per a despeses i transporte en concepte de participació, quantitat que oscil·larà entre els 4.500 i els 2.500 euros depenent de les secciones a les que pertanguen les bandes. Així mateix, i en concepte de premi, s’atorgarà la quantitat de 2.500 euros als conjunts que aconseguisquen l’Esment d’Honor en les secciones 2a, 3a i 4a, i 3.500 euros en la primera secció.El jurat estarà format por cinc vocals músics de reconegut prestigi, dels quals un serà designada por ho Institut Valencià de la Música. La puntuació serà de 0 a 10 punts sobre els següents conceptes: afinació, sonoritat, interpretació i tècnica, tant en l’obra obligada com en la de lliure elecció. El termini d’inscripció serà de 20 dies a partir de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).