La Diputació d’Alacant destinarà en 2022 un total de 300.000 euros a l’equipament d’instal·lacions culturals municipals amb l’objectiu de fer costat als ajuntaments en la millorar i optimització dels serveis als usuaris.

En aquest sentit, el paquet d’ajudes servirà per a l’adquisició de béns inventariables com ara mobiliari -taules, cadires o armaris-, equips audiovisuals i informàtics, fotocopiadores, equips multifunció o màquines de climatització, entre altres.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha assenyalat que “amb aquestes subvencions des de la Diputació es pretén millorar les dotacions dels municipis, en funció de les seues necessitats i preferències, per a donar un millor servei a la ciutadania”.

Cada municipi podrà presentar una única sol·licitud. A més, el pressupost màxim que es podrà rebre per consistori serà de 7.000 euros, encara que en el cas de les localitats en risc de despoblament, aquesta quantitat serà incrementada en un 50%, sense que puga superar l’import del pressupost presentat.

L’import de les ajudes estarà condicionat per un percentatge del pressupost màxim subvencionable, sent el percentatge major -fins a un 100%- per a les localitats de menor població, fins a 2.000 habitants; el 90% per als municipis de fins a 10.000 i el 80% per a aquelles poblacions de fins a 50.000 habitants. El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins al pròxim 21 de febrer i la informació es pot trobar en la seu electrònica de la Diputació d’Alacant.