Gràcies a la col·laboració de la Diputació d’Alacant, el Museu Paleontològic d’Elx està desenvolupant treballs d’inventariat i conservació en els compactes situats en les seues dependències. Una labor imprescindible per a preservar el ric patrimoni que posseeix el museu il·licità.

Les col·leccions del MUPE poden dividir-se, entre altres qüestions per la seua ubicació, entre les col·leccions exhibides en la seua exposició permanent i les situades en el magatzem. En tots dos casos, les labors de conservació són fonamentals per a assegurar la seua permanència en el temps.

La col·lecció de paleontologia i mineralogia la componen fòssils, roques i minerals, i encara que el seu caràcter inorgànic poguera semblar que no requereix d’una conservació específica, pot arribar a alterar-se per canvis de temperatura i humitat. I fins i tot els productes emprats durant el tractament dels mateixos poden veure’s afectats. És per això que les revisions periòdiques són una tasca imprescindible en la institució il·licitana.

Així mateix, a aquestes revisions de conservació se sumen les labors d’inventariat, actualitzant la base de dades i substituint suports antics per materials inerts.

Sens dubte, aquesta nova col·laboració suposa un impuls per a la conservació de les col·leccions del Museu Paleontològic d’Elx, un museu únic a la província d’Alacant.