La Residència d’Escriptores de Casa Mediterráneo va rebre aquest dilluns 14 a la dramaturga croata Vedrana Klepica, qui va participar en una trobada en la llibreria 80 Mundos.

Ella, essencialment, és una escriptora de teatre, activitat que desenvolupa des de la tranquil·litat a la seua casa. La direcció teatral, també interessant, requereix d’un moviment i esforç motivacional que t’obliga a cuidar adequadament al grup d’actors i actrius. En qualsevol cas, ella explota creativament aquest aspecte atés que dóna motiu a la participació de l’elenc per a construir una millor obra acceptant les propostes de l’equip.

Té una bona imatge de la residència que es realitza a Alacant, és com li la va imaginar. El més interessant és conéixer a la gent encara que siguem diferents “però en aquest aspecte jo no sóc croat, sóc també un ésser humà”, indicava en la tertúlia.

Com a experiència singular va compartir amb els assistents el treball documental desenvolupat a Àustria amb un grup d’estudiants d’Afganistan. Va ser un treball curt, en temps, en el qual va tindre l’experiència d’escoltar el seu dolor que ella va canalitzar a través de teatre. El grup representava històries curtes a partir de les seues vides individuals/personals i del qual va obtindre una gran implicació.

Va abordar les seues experiències vinculades a les performances de dansa on les seues aportacions se situaven més en la part teòrica però no en la coreografia. Fusions que considera molt interessant de la paraula i el ball.

Va mostrar la seua satisfacció pel treball desenvolupat a Buenos Aires que va tindre gran acceptació perquè existia un moviment social de cort anticapitalista especialment receptiva al seu teatre. D’altra banda, per a conéixer la dramatúrgia croata referencie una web on es podien descarregar fins a vint-i-tres textos en castellà de dotze autors i autores de Croàcia.

El pròxim dia 28 de gener es tornarà a celebrar una nova trobada amb l’autora en la llibreria 80 Mundos.