La regidoria d’Infraestructures i Manteniment, que dirigeix José Ramón González, ha remés al departament de Contractació el projecte restauració de la Font de Llevant en la plaça dels Estels, obra de l’escultor Daniel Bañuls que va ser inaugurada en 1931 en la confluència de les grans avingudes d’Alacant, Alfonso el Savi i Estació amb Federico Soto i General Marvá. El monument ha patit problemes de manteniment especialment durant la Guerra Civil i en anys posteriors, sent objecte d’una primera restauració en 2003 i el seu desmuntatge i restauració en 2006-2007 a causa de les obres de l’estació subterrània del TRAM. Al llarg d’aquests 89 anys d’existència el monument ha patit una progressiva deterioració deguda a llargs períodes de falta de manteniment i als materials en els quals es va realitzar. Ara s’enfronta a una nova restauració amb la qual es pretén solucionar la deterioració acumulada en l’última dècada, en la qual s’ha sigut objecte fins i tot agressions físiques que han minvat el seu estat. El projecte, redactat per l’arquitecte Jaime Giner, ha sigut portat a Contractació per a licitar l’execució de les obres de restauració amb un pressupost de 374.763 euros i un termini d’execució de sis mesos. L’objectiu de l’Ajuntament és retornar l’obra de Bañuls a la seua època de major esplendor.

El regidor d’Infraestructures i Manteniment, José Ramón González, ha ressaltat que «hem donat llum verda a la licitació de les obres per a restaurar la font de Luceros amb l’objectiu de retornar el monument a la situació de la seua època de major esplendor amb una intervenció mínima en la qual es preserve i respecte tots els elements originals perquè tornen a lluir com en el seu estat original». «El projecte de més de 300 pàgines compta amb un estudi de detall sobre els problemes detectats en el monument i la seua necessària restauració en aquesta actuació en la qual a més s’investigarà, documentarà i posarà en valor les peces intervingudes. A més es pretén obtindre informació sobre el seu procés de producció i de les eines utilitzades» ha afegit l’edil.

González ha comentat que tal com es contempla en el projecte «les solucions adoptades tindran present el futur manteniment, la conservació i la sostenibilitat ambiental, humana i social». Aquesta actuació de restauració serà desenvolupada per un equip tècnic interdisciplinari compost per personal qualificat amb titulació especialitzada i competent en cadascuna de les matèries. En aquest sentit, es preveu prendre motles sobre les peces originals de les quatre unitats que formen la composició de l’obra, tant del grup eqüestre complet, com a elements de la columna central, florons, piles, etcètera, que eviten introduir desviacions formals durant un eventual modelatge. També es contempla la substitució de l’enllumenat obsolet i la reparació de la instal·lació d’aigua.

«Hem portat el projecte al departament de Contractació per a licitar i executar aquesta obra en els treballs de la qual s’invertiran sis mesos i el projecte dels quals està valorat en 374.763 euros» ha explicat l’edil, qui ha ressaltat que «és una actuació molt necessària i esperada que finalment escometrem perquè el monument de Bañuls, la font més emblemàtica de la ciutat, puga seguir per molts anys lluint amb tota la seua esplendor».

Característiques

El projecte contempla una restauració completa del monument que inclou la neteja general, tractament dels elements metàl·lics, reposició de peces i reintegracions, reparació de fissures i clivelles, retirada d’estalactites i depòsits de calç produïts per l’aigua, reparació d’escantells, impermeabilització dels gots de les piles suspeses i la tassa, restauració del got general, revisió dels jocs d’aigua i de la cambra de màquines, així com la instal·lació d’una nova il·luminació monumental en estar obsoleta l’existent i la renovació de la jardineria que acompanya al monument.

L’actuació es realitzarà amb el clos complet de l’obra i muntatge de bastida. També es documentaran tots els treballs mitjançant un registre fotogràfic, videogràfic i cartogràfic previ a qualsevol intervenció i de tots els processos efectuats, així com del resultat final. A més, es generarà documentació fotogamétrica, de núvol de punts dispersa i densa, a més de model de superfície 3D, en dues fases una prèvia i una altra al final de la intervenció.

Antecedents

Des de la seua construcció a càrrec de Daniel Bañuls en 1930 s’apunta en el projecte que durant la Guerra Civil i la Postguerra el monument degué tindre poc manteniment existint diversos informes municipals referents a obres per a la seua conservació, existint diversos informes municipals sobre algunes actuacions sent una de les més significatives de les que existeixen dades la desenvolupada per l’arquitecte municipal Miguel López de 21 de setembre de 1953 en la qual es van invertir 6.956’82 pessetes. En època més actual, en 2002, es realitza una intervenció per l’arquitecte Màrius Bevià per a la “Restauració de la Font dels Cavalls de la Plaça dels Estels a Alacant”. Al poc temps, entre els anys 2006 i 2007, amb motiu de l’execució de l’estació del TRAM d’Estels, la font va haver de ser desmuntada, volta a muntar i restaurada, també sota la seua supervisió.

Entre els fets ressenyables, cal ressaltar que al maig de 2019 es va produir un atemptat contra la font en el qual es van provocar danys materials amb un martell. A aquest episodi cal afegir la falta de manteniment des de l’última intervenció. Tot això motivava la necessitat d’una actuació de restauració per a recuperar la integritat del conjunt i prolongar la seua conservació, per la qual cosa la Regidoria d’Infraestructures de l’Ajuntament d’Alacant encarrega a l’arquitecte Jaime Giner Martínez el projecte per a la restauració de la Font de Llevant en la Plaça dels Estels d’Alacant.

Dades històriques

El 9 d’octubre de 1929 la Comissió Municipal de l’Ajuntament d’Alacant va acordar anunciar un concurs de projectes i execució dels mateixos per a “una font artística i monumental que ocupe el centre de la Plaça”, anomenada aleshores Plaça de la Independència. A aquest concurs es van presentar set projectes de quatre autors, sent seleccionat a través d’una comissió de polítics i professionals, i una votació popular realitzada en una urna instal·lada a l’Ajuntament, l’obra de Daniel Bañuls amb el títol “Llevant”.

Bañuls descrivia la seua obra de la següent forma, tal qual figura en la seua memòria: “Els motius que han inspirat l’ornamentació d’aquesta font responen a l’exuberància plena de gràcia de la regió Llevantina. Els grups estilitzats dels Cavalls en què apareixen dos xiquets saltironant, el més elevat sostenint un tirso, simbolitzen la festa de la verema; en les fornícules hi ha unes copes que recullen l’aigua de la font que raja de la part superior del fons; d’aquestes copes, desborda l’aigua i cau en una Tassa sostinguda per una àmfora i des d’aquesta l’aigua reverteix a una altra Tassa major situada en la base. En la part superior de la font hi ha quatre columnes i alternant amb elles quatre figures simbolitzant tipus de la regió llevantina (València, Múrcia i Alacant), que sostenen una garlanda de flors i fruits. Com pot veure’s en la maqueta amb major detall, no crec necessari insistir en la descripció del projecte. Els materials seran els següents: Les figures de ciment blanc amb arenilla de marbre. Els quatre cossos de què consta la font de maçoneria hidràulica revestida de ciment. La portada d’aigües fins al peu de la font, i el desguàs fins a l’embornal més pròxim seran de compte de l’Excel·lentíssim Ajuntament. El termini d’execució del present projecte seria de quatre a sis mesos. El preu, seria de trenta-nou mil ptes. (39.000). Alacant, 2 de gener de 1930. Daniel Bañuls (signatura)”. La font va ser acabada l’11 de maig de 1931, aprovant-se la recepció de la mateixa per l’Ajuntament el 4 de setembre del mateix any.