Sota la temàtica «L’Art de la Visió», la Fundació Jorge Alió per a la Prevenció de la Ceguesa pretén reconéixer la labor dels i les artistes i la seua capacitat per a representar i despertar, sense limitació a la creativitat, la consciència de la societat sobre la importància de la salut visual i la prevenció de la ceguesa.

La Fundació Jorge Alió per a la Prevenció de la Ceguesa organitza el XII Certamen Nacional i IX Certamen Internacional de Pintura “Miradas”, “L’ART DE LA VISIÓ”, sent la temàtica central: La Visió i la Mirada. Els premis que aquest certamen atorga van destinats a reconéixer a aquells artistes les obres dels quals aporten la idea de la visió en el sentit més ampli i complex del concepte així com una sensibilització social sobre la importància de la salut visual i la prevenció de la cegue

Podran participar en aquest certamen tots els artistes interessats a títol individual, espanyols o estrangers, majors d’edat, residents a Espanya, que així ho desitgen, amb una obra original per autor/és, que no haja sigut premiada en cap altre certamen i accepten les Bases oficials.

Les obres a concursar versaran sobre qualsevol aspecte que evoque la visió o la mirada en totes les seues manifestacions, a través de les seues formes, colors i percepcions, sent de lliure elecció la tècnica a utilitzar. L’obra participant haurà de ser propietat de l’autor, acreditant-se mitjançant declaració jurada. Totes les obres que es presenten queden limitades a la grandària mínima de 50×50 cms. i màxim de 130×130 cms. Les obres hauran de ser manejables mitjançant mètodes tècnics habituals, havent d’estar obligatòriament muntades sobre un bastidor o suport rígid que, en el cas de resultar seleccionades, permeta la seua posterior exposició. No seran admeses aquelles obres que estiguen protegides amb cristall, encara que sí que ho seran en metacrilat o similar, quedant per tant fora de concurs les que no complisquen amb aquests requisits. No es podrà fer al·lusió a cap marca comercial i de cap manera el contingut de l’obra podrà ser ofensiu, en el més ampli sentit.

Les obres que resulten premiades, seleccionades i aquelles a les quals se’ls atorgue un esment seran exhibides a la Sala Municipal d’Exposicions “Llotja del Peix”, situada en l’Av. de l’Almirall Julio Guillén Tato, a la ciutat d’Alacant, del 3 d’abril al 10 de maig de 2020, amb la finalitat de donar a conéixer les obres dels artistes i mostrar públicament la decisió del Jurat.

La inscripció es farà única i exclusivament a través de la nostra pàgina web, mitjançant un formulari que s’activarà entre els dies 8 i 15 de gener de 2020, tots dos inclusivament.

Per a qualsevol consulta o aclariment dirigeix-te al correu electrònic cultura@fundacionalio.com o al telèfon 965 266 919.