La Fundació Cultural Miguel Hernández ha convocat el Premi Internacional de Poesia ‘Miguel Hernández-Comunitat Valenciana 2022’, que està dotat amb un únic premi de 8.000 euros i un element artístic acreditatiu, així com la seua publicació a càrrec de la prestigiosa editorial madrilenya Devenir. Podran participar tots els escriptors que ho desitgen, amb una o més obres originals i inèdites escrites en castellà. Les obres, de tema lliure, hauran de comptar amb un mínim de 500 i un màxim de 1.000 versos. Per a la convocatòria del premi col·laboren amb aportacions econòmiques la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Orihuela.

Els poemaris es presentaran engrapats o enquadernats degudament, per quintuplicat, en format Din-A4 o similar i amb un índex dels poemes, escrits a màquina o en ordinador a doble espai i per una sola cara. En els originals només es farà constar el títol de l’obra i un pseudònim. En sobre a part, tancat i amb el títol de l’obra i el pseudònim en l’exterior, s’inclouran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, fotocòpia del DNI o del passaport i una breu nota bio-bibliogràfica.

En el sobre on s’incloguen l’obra i les dades de l’autor haurà de figurar clara i obligatòriament que opta al “Premi Internacional de Poesia Miguel Hernández-Comunitat Valenciana 2022”. Les obres que no s’ajusten a les Bases seran desestimades. Els originals s’enviaran a: Fundació Cultural Miguel Hernández, carrer de Miguel Hernández núm. 75, 03300 Orihuela (Alacant). Així mateix, serà possible també remetre els originals a través de correu electrònic, regint-se en tot moment per tot el que s’ha exposat en les presents Bases, a la següent adreça: administracion@miguelhernandezvirtual.com

El termini de presentació de les obres finalitzarà el 10 de gener de 2022. Es consideraran incloses dins d’aquest termini les obres que s’envien per correu i tinguen matasellos d’origen d’aquesta data o anterior. La fallada serà feta públic al març de 2022, en data pròxima a la de la mort del poeta oriolà. L’Entitat convocant designarà un comité de lectura previ, integrat per especialistes, que seleccionarà les obres sobre les quals deliberarà posteriorment el Jurat.

Les Bases reguladores del Premi Literari estan ja disponibles en la pàgina web de la Fundació: www.miguelhernandezvirtual.es