La Fundació Cultural Miguel Hernández ha convocat el Premi Internacional de Poesia ‘Miguel Hernández-Comunidad Valenciana 2023’, que està dotat amb un únic premi de 8.000 euros i un element artístic acreditatiu, així com la seua publicació a càrrec de la prestigiosa editorial madrilenya Esdevindre. Podran participar tots els escriptors que ho desitgen, amb una o més obres originals i inèdites escrites en castellà. Les obres, de tema lliure, hauran de comptar amb un mínim de 500 i un màxim de 1.000 versos. Per a la convocatòria del premi col·laboren amb aportacions econòmiques la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, l’Àrea de Cultura de la Diputació d’Alacant i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Oriola.
Es podrà participar mitjançant dues vies: per correu postal o missatgeria i per correu electrònic. En cas de correu postal o missatgeria, es presentaran les obres engrapades o enquadernades degudament, per quintuplicat, en format Din-*a4. En els originals només es farà constar el títol de l’obra i un pseudònim. En sobre apart dins del mateix paquet, tancat i amb el títol de l’obra i el pseudònim en l’exterior, s’inclouran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, fotocòpia del DNI o del passaport i una breu nota bio-bibliogràfica. En el sobre on s’incloguen l’obra i les dades de l’autor haurà de figurar clara i obligatòriament que opta al “Premi Internacional de Poesia Miguel Hernández-Comunidad Valenciana 2023”. Les obres que no s’ajusten a les Bases seran desestimades. Els originals s’enviaran a: Fundació Cultural Miguel Hernández, carrer de Miguel Hernández núm. 75, 03300 Oriola (Alacant).
En l’opció de correu electrònic, s’enviarà a la direcció administració@miguelhernandezvirtual.com un únic correu que contindrà dos arxius adjunts, un PDF o Word amb el poemari original, indicant títol de l’obra i pseudònim i un arxiu amb les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i correu electrònic, fotocòpia del DNI o del passaport i una breu nota bio-bibliogràfica.
El termini de presentació de les obres finalitzarà el 10 de gener de 2023. Es consideraran incloses dins d’aquest termini les obres que s’envien per correu i tinguen matasellos d’origen d’aquesta data o anterior. La fallada serà feta públic al març de 2023, en data pròxima a la de la mort del poeta oriolà. L’Entitat convocant designarà un comité de lectura previ, integrat per especialistes, que seleccionarà les obres sobre les quals deliberarà posteriorment el Jurat.
Les Bases reguladores dels Premis Literaris estaran disponibles en la pàgina web de la Fundació: www.miguelhernandezvirtual.es