La Fundació Paurides i la Seu Universitària d’Elda, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elda, organitza un cicle que sota el títol ‘L’època dels Coloma al cinema reuneix onze pel·lícules ambientades en els anys de màxima esplendor de la família Coloma. Les projeccions es duran a terme en la seu de la Fundació Paurides, amb entrada gratuïta condicionada a l’aforament de la sala.

L’activitat, emmarcada en els actes de celebració de l’Any Coloma, ha sigut presentada aquest matí pel regidor de Relacions amb la Universitat, Estimat Navalón, el president de la Fundació Paurides, Emilio Maestre, i la directora de la Seu de la UA a Elda, Rosario Navalón.

Estimat Navalón ha afirmat que “dins dels cicles de cinema organitzats per la Seu Universitària ens plantegem la possibilitat d’oferir un cicle de pel·lícules ambientades en l’època dels Coloma, amb motiu de la celebració de l’Any Coloma en 2022”.

Per part seua, Emilio Maestre ha indicat que “pretenem dins dels actes de l’Any Coloma donar cabuda al major nombre d’activitats possibles per a arribar a tota la ciutadania. Es tracta d’una època que ha passat desapercebuda i són personalitats que durant els segles XVI i XVII van dur a terme una autèntica renovació de l’estructura de la ciutat d’Elda”.

Maestre ha destacat que “destacarem diferents aspectes d’aquests anys i ens faltava posar en valor el context històric. Pensem que era una molt bona oportunitat aprofitar els dimecres de cinema en la Universitat, obrint així una línia d’investigació sobre l’època dels Coloma al cinema”.

Finalment, Rosario Navalón ha explicat el contingut del cicle: “Habitualment, triem en la programació de la seu Universitària pel·lícules en versió original, relacionades amb temes que tenen a veure amb un dia internacional, i a continuació es duu a terme un debat. En aquest cas, hem triat onze pel·lícules, de qualitat contrastada, que es projectaran el tercer dimecres de cada mes, excepte agost”.

Navalón ha assegurat que “es tracta de contextualitzar l’època històrica dels Coloma, una família molt interessant, poc coneguda, que cal reivindicar perquè enfortirà la nostra identitat pròpia. Amb aquest cicle tractem de conéixer què passava a Espanya i a Europa durant els segles XVI i XVII, què passava durant la Guerra dels Trenta Anys, amb els corsaris, amb els Terços de Flandes, amb els ciutadans del carrer…”

El cicle inclou la projecció de les següents pel·lícules:

 • “Alatriste” (19 de enero)
 • “Cyrano de Bergerac” (16 de febrero)
 • “La kermesse heroica” (16 de marzo)
 • “El Lazarillo de Tormes” (20 de abril)
 • “Todas las mañanas del mundo” (18 de mayo)
 • “Vatel” (15 de junio)
 • “El último valle” (20 de julio)
 • “El Rey Pasmado” (21 de septiembre)
 • “El halcón del mar” (19 de octubre)
 • “Fuenteovejuna” (16 de noviembre)
 • “El perro del Hortelano” (21 de diciembre)

La Fundación Paurides y la Sede Universitaria de Elda, en colaboración con el Ayuntamiento de Elda, organiza un ciclo que bajo el título ‘La época de los Coloma en el cine’ reúne once películas ambientadas en los años de máximo esplendor de la familia Coloma. Las proyecciones se llevarán a cabo en la sede de la Fundación Paurides, con entrada gratuita condicionada al aforo de la sala.

La actividad, enmarcada en los actos de celebración del Año Coloma, ha sido presentada esta mañana por el concejal de Relaciones con la Universidad, Amado Navalón, el presidente de la Fundación Paurides, Emilio Maestre, y la directora de la Sede de la UA en Elda, Rosario Navalón.

Amado Navalón ha afirmado que “dentro de los ciclos de cine organizados por la Sede Universitaria nos planteamos la posibilidad de ofrecer un ciclo de películas ambientadas en la época de los Coloma, con motivo de la celebración del Año Coloma en 2022”.

Por su parte, Emilio Maestre ha indicado que “pretendemos dentro de los actos del Año Coloma dar cabida al mayor número de actividades posibles para llegar a toda la ciudadanía. Se trata de una época que ha pasado desapercibida y son personalidades que durante los siglos XVI y XVII llevaron a cabo una auténtica renovación de la estructura de la ciudad de Elda”.

Maestre ha destacado que “vamos a destacar diferentes aspectos de estos años y nos faltaba poner en valor el contexto histórico. Pensamos que era una muy buena oportunidad aprovechar los miércoles de cine en la Universidad, abriendo así una línea de investigación sobre la época de los Coloma en el cine”.

Por último, Rosario Navalón ha explicado el contenido del ciclo: “Habitualmente, elegimos en la programación de la sede Universitaria películas en versión original, relacionadas con temas que tienen que ver con un día internacional, y a continuación se lleva a cabo un debate. En este caso, hemos elegido once películas, de calidad contrastada, que se proyectarán el tercer miércoles de cada mes, salvo agosto”.

Navalón ha asegurado que “se trata de contextualizar la época histórica de los Coloma, una familia muy interesante, poco conocida, que hay que reivindicar porque fortalecerá nuestra identidad propia. Con este ciclo tratamos de conocer qué pasaba en España y en Europa durante los siglos XVI y XVII, qué pasaba durante la Guerra de los Treinta Años, con los corsarios, con los Tercios de Flandes, con los ciudadanos de a pie…”

El ciclo incluye la proyección de las siguientes películas:

 • “Alatriste” (19 de enero)
 • “Cyrano de Bergerac” (16 de febrero)
 • “La kermesse heroica” (16 de marzo)
 • “El Lazarillo de Tormes” (20 de abril)
 • “Todas las mañanas del mundo” (18 de mayo)
 • “Vatel” (15 de junio)
 • “El último valle” (20 de julio)
 • “El Rey Pasmado” (21 de septiembre)
 • “El halcón del mar” (19 de octubre)
 • “Fuenteovejuna” (16 de noviembre)
 • “El perro del Hortelano” (21 de diciembre)