La portaveu de l’equip de Govern, Mª Carmen d’Espanya, ha informat hui que la junta de Govern de l’Ajuntament d’Alacant ha aprovat la convocatòria d’un procediment obert simplificat per a contractar el servei por lots de “Organització i desenvolupament de les activitats i espectacles que se celebraran en l’avinguda Rambla Méndez Núñez con motiu el tradicional Dissabte Ramblero 2019”.

El pressupost base de licitació per al contracte de serveis se de 22.000 euros, que està dividit en dos lots: Lot A, con 3.000 euros per a la contractació del servei d’organització i desenvolupament de les activitats d’animació infantil del Dissabte Ramblero 2019, i ho Lot B, con 19.000 euros per a la contractació del servei d’organització i desenvolupament dels espectacles del Dissabte Ramblero 2019.

Així mateix, s’han aprovat també els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars i s’anunciarà la licitació en el Perfil del Contractant i en la plataforma de contractació del Sector Públic.

Enguany el Carnestoltes 2019 d’Alacant llega a principis de Març, i després d’ho inicie oficial con ho pregó, el dissabte 2 de Març, està previst que se celebre el dia gran de les festes, el ’Dissabte Ramblero’.