El Consell de Govern del Teatre Principal d’Alacant, presidit per l’Alcalde, Luis Barcala, juntament amb la regidor de Cultura, Mª Dolores Padilla, es va reunir el dimecres 11 de juliol amb la presència de Jaime Matas Vallverdú i Miguel Molins Nubiola, per part del Banc Sabadell, i el director del Teatre Principal, Francesc Sanguino (que acudeix amb veu però sense vot). A la posterior reunió de la Junta General han acudit els membres del Consell al costat de Gloria Encalla Giner (Grup Socialista), Miguel Castelló Hernández (Grup Socialista), Daniel Simón Plá (Grup Guanyar Alacant), Vicente Buades Carreño (Grup C’s) i Mª José Espuch Svoboda (Grup Compromís).

Dins de l’ordre del dia, el Consell de Govern ha aprovat per unanimitat els següents punts:

a) La proposta de pressupost per a l’exercici 2018. L’aprovació del mateix va quedar ajornada a l’espera de l’ampliació de crèdit de l’Ajuntament. Després de fer-se efectiva, el consistori àmplia la seua aportació en 20.000 euros més en 2018, sent el total 140.000 euros. En el marc de la Junta, l’Alcalde ha confirmat als seus membres, que «ha posat en coneixement del President de la Generalitat la intenció de tancar el procés per a la incorporació de la Generalitat a la comunitat de béns del Teatre»; fet que tindrà lloc una vegada es resolguen els últims «serrells tècnics». Previsiblement, l’entrada de la Generalitat serà efectiva abans que finalitze l’any.

b) La contractació del Cap d’Administració-Comptable, després de la proposta realitzada pel director del Teatre. El procés s’ha realitzat a través de convocatòria oberta per mitjà de l’oficina d’ocupació de l’Agència local de desenvolupament. En la mateixa s’ha realitzat una selecció basada en mèrits i capacitats dels candidats presentats.