La 30a edició de la Mostra de Teatre d’Alcoi estava prevista del 25 al 28 de maig de 2020. A conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19 i el consegüent estat d’alarma iniciat el 14 de març, i comptant amb l’opinió dels agents culturals, institucionals i equips d’organització implicats, tant de l’àmbit local, com autonòmic i, també en el marc de la coordinació de les fires de tot l’Estat, es van proposar com a primeres dates alternatives les del 14 al 17 de setembre.

En el moment actual, tenint en compte el caràcter de mercat, de fira, de la mostra escènica alcoiana i valorades les diferents opcions i també les incerteses sobre les condicions d’agenda i per als desplaçaments interterritorials de les companyies participants però, sobre tot, dels gestors, programadors i professionals de tot el conjunt de l’Estat que anualment visiten la Mostra d’Alcoi, es considera més oportú fixar l’objectiu de la XXX Mostra d’Alcoi en les seues dates habituals de finals de maig i ja per a 2021, al bell mig de l’any que la ciutat serà Capital Cultural Valenciana, de manera que puga oferir la màxima atenció, com ha fet sempre, als sectors del teatre de sala i carrer, la dansa i el circ professionals amb totes les garanties de qualitat i d’interés pel que suposa d’obrir mercats i ser, al mateix temps, porta a l’intercanvi entre professionals i, simultàniament, una possibilitat ampla d’atendre els públics diversos que s’apleguen també com a festival.

La col·laboració entre l’Ajuntament d’Alcoi i l’Institut Valencià de Cultura manté la voluntat expressa de continuar oferint programació i seguir fent d’Alcoi i de la seua Mostra el punt d’encontre i de referència per al sector teatral valencià. Per això, convocaran una Trobada professional intercalada entre dos Mostres, per a la darrera setmana d’octubre de 2020, especialment adreçada als gestors d’espais i sales del Circuit Cultural Valencià, però també dels sectors privats i tant valencians com, puntualment, d’altres procedències, de manera que l’exhibició i la producció debaten i intercanvien experiències en un moment en que ja podran valorar-se, amb molta més precisió, les accions que hauran anat posant-se en marxa i la planificació del futur immediat que el sector cultural ha de recórrer, més que mai, de manera conjunta i coordinada.

Aquesta Trobada de Tardor que planteja la Mostra d’Alcoi per a les acaballes  d’octubre, estarà complementada per l’exhibició d’algunes propostes escèniques, del format i en els espais que les circumstàncies del moment permeten, de manera que, un any més, cobrarà tot el sentit el concepte d’un encontre professional a Alcoi, com des de fa tres dècades i com a expressió d’una ferma voluntat col·lectiva en favor de la Cultura i de l’avanç social.