La Regidoria de Cultura arranca un altre programa de subvencions, en aquest cas, amb la publicació i obertura del termini de presentació de sol·licituds d’ajudes per al foment de la investigació, la creació i/o producció i la innovació en l’àmbit de la Cultura durant l’exercici 2021. El termini de presentació de sol·licituds abasta del 18 de juny fins al 19 de juliol d’aquest mateix any.

Com a novetat enguany, aquesta nova convocatòria compta amb una dotació econòmica de 80,000,- €, quantia repartida en un total de 16 projectes relatius a la investigació, creació i/o producció i la innovació en l’àmbit de la cultura. La màxima dotació per projecte serà de 5.000,-€.

Amb aquest nou programa, l’àrea de dirigeix Antonio Manresa supera els 200.000 euros en accions de suport al sector cultural en 2021.

Totes les propostes i iniciatives seran inèdites i originals. No podran subvencionar-se iniciatives que hagen sigut exhibides o distribuïdes amb anterioritat. Com alguns exemples s’inclouran entre altres possibles projectes:

– Propostes de creació i/o producció artística que abasten qualsevol disciplina o diverses d’elles com a arts escèniques i performatives, arts visuals i audiovisuals i arts musicals i literàries.

– Propostes curatoriales per a diferents àmbits possibles com a espais independents, galeries, institucions públiques o privades, fires o espais públics a l’aire lliure. Disseny i/o exhibició d’exposicions.

– Propostes d’investigació i innovació en l’àmbit de la cultura i la ciència, excloent els projectes de caràcter exclusivament acadèmic.

Aquesta convocatòria s’enquadra en una bateria d’accions de foment de la Regidoria de Cultura, que pretenen canalitzar tot tipus d’iniciatives culturals a partir de processos de concurrència competitiva, basats en la transparència i la participació de tots els agents culturals, enriquint l’oferta i la vida cultural de la ciutat.

Presentació a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alacant. Les bases i annexos es troben en l’adreça https://convocatoriasdecultura.alicante.es