La regidoria de Cultura, anuncia l’inici demà, del termini per a aquelles establiments o organitzadors d’esdeveniments que complisquen els requisits per a sol·licitar la seua adhesió als bons culturals 2022, destinat a potenciar les activitats culturals i el consum de productes i serveis culturals en el municipi d’Alacant. El període finalitzarà el 17 d’octubre.
Les empreses que són susceptibles d’adhesió són aquelles que oferisquen arts en viu i arts audiovisuals, entre les quals es troben entrades per a arts escèniques, música en directe, cinema, museus i exposicions. També podran sol·licitar els bons les entitats o empreses que oferisquen productes culturals en suport físic com a llibres, discos de vinil, CD, DVD i Blu.ray.
Els establiments o organitzadors d’esdeveniments culturals que estiguen interessats a adherir-se al programa “Bons Culturals 2022” presentaran la sol·licitud en la seu electrònica de l’Ajuntament i finalitzat el període, l’Ajuntament publicarà en la web municipal els noms comercials i la localització dels establiment i esdeveniments culturals que s’hagen adherit al programa.
L’Ajuntament habilitarà una aplicació web que permetrà a les entitats adherides la validació dels bons que els presenten els seus clients. Aquesta aplicació garanteix un sistema per a la traçabilitat entre el bo, el client que l’ha utilitzat, l’establiment on s’ha canviat i el document de venda emés.
A disposició pública des de l’1 de novembre
Una vegada finalitzat el termini d’adhesió de les empreses interessades, els usuaris podran a partir de l’1 de novembre, fins al 5 de desembre, realitzar la seua sol·licitud dels bons (4 màxim per persona amb un valor de 10 euros a usar mínim en compres valorades pel doble d’aqueixa quantitat). El període per a l’ús dels bons, finalitza el 10 de desembre.