La Regidoria de Cultura ha convocat el “Concurs de projectes destinats a la realització de festival de rock en la ciutat d’Alacant” possibilitant la realització d’un projecte musical singular, reflex del panorama musical de la nostra ciutat, el termini de presentació dels projectes comença avui, i romandrà obert fins al 21 de setembre a les 15 hores.

L’edil de Cultura, Mª Dolores Padilla, ha confirmat «el compromís de la regidoria per a mantenir les convocatòries obertes i així possibilitar als professionals l’accés a la realització d’activitats culturals recolzats per les institucions com l’Ajuntament d’Alacant«.

L’objecte del present concurs és el disseny, organització i execució d’un Festival de Rock Local que podrà realitzar-se entre els dies 23, 24 i 25 del mes de novembre, en la “Caixa Negra” del Centre Cultural Les Cigarreras. No obstant açò, el projecte del Festival podrà proposar altres possibles espais, atenent a les seues condicions específiques d’ús si escau, tenint en compte aforaments determinats, així com qualsevol altra circumstància que puga determinar la viabilitat material del projecte. Juntament amb l’activitat musical pròpia del Festival, es poden desenvolupar un altre tipus d’activitats paral·leles i complementàries que estiguen relacionades amb el mateix, havent d’estar especificades en el projecte.

La valoració i selecció de projectes serà realitzada per un Comitè Tècnic integrat per professionals del mitjà musical i presidit per la Regidora de Cultura o persona en qui delegue, integrat pels següents membres:

2 representants de l’administració pública, dels quals un/a de ells/as participarà com a secretari/a.

2 experts vinculats al món de la música a Alacant.

Els projectes hauran de presentar-se de manera presencial en el Registre general de l’Ajuntament d’Alacant i també en la Seu Electrònica amb certificat digital.

Veure les Bases: http://www.alicante.es/es/concursos/concurso-presentacion-proyectos-realizacion-del-festival-rock-local-ciudad-alicante