La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alacant, que dirigeix Israel Cortés, ha obert el termini per a presentar-se a quatre concursos de tipus creatiu per a fomentar la creativitat artística, artística-plàstica, literària i musical dels joves de 12 a 30 anys d’Alacant.

El XXII Concurs de Còmic i el XVI Concurs de Relat Curt

Tots dos concursos consten de dues categories, la júnior per a joves de 12 i 17 anys, amb un premi que ascendeix a 450 euros, i la sènior per a xavals de 18 i 30 anys, amb un premi de 1.000 euros. Tots dos tenen de termini per a presentar les sol·licituds fins al 13 de setembre a les 14 h.

En el cas del Còmic, la tècnica i el tema són lliures, sent històries completes, originals i inèdites i que estiguen realitzades a dues pàgines, en blanc i negre a color i a una sola cara, i els guions de la qual siguen, indistintament, en valencià o en castellà.

Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres, que no hagen sigut premiades prèviament en cap altre concurs i que no fomenten la discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Amb els treballs seleccionats s’organitzarà una exposició a la Sala d’Exposicions del Centre 14, o en aquelles sales que determine el Departament de Joventut. S’editarà un publicable amb sis treballs de cada categoria.

En el cas del Concurs del Relat Curt, el tema dels relats és lliure, així com la modalitat d’aquests. Es podran presentar els relats en castellà i/o valencià, fins a un màxim de dos per autor/a. Els relats no han d’haver sigut publicats, ni premiats en cap altre concurs. La persona autora del relat es fa responsable mitjançant declaració jurada (en el cas de menors d’edat serà el pare, mare i/o tutor/a ) que l’obra presentada a concurs, especificant el títol, no és còpia, adaptació, ni modificació d’obra aliena.

Es poden consultar les bases amb la informació detallada de les bases dels concursos. Una vegada finalitzat el termini de presentació de la documentació requerida per a tots dos concursos, la Regidoria de Joventut publicarà un anunci en la pàgina web municipal amb la llista d’admesos/as i exclosos/as al concurs.

XX Certamen de “Promoció de Grups de Música Jove”

Amb l’objectiu de fomentar les activitats dirigides a joves que permeten difondre diversos estils de música jove convoca el “XX Certamen de Promoció de Grups de Música Jove”.

Segons les seues bases, que poden ser consultades en l’adjunt, poden participar tots els grups musicals que desenvolupen la seua activitat a la província d’Alacant, de qualsevol estil de música, i els membres de la qual tinguen edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

Els grups, que han d’estar constituïts per almenys dues persones, hauran de poder desenvolupar en directe un repertori de 20 minutos, de temes propis originals. Per a participar, han de remetre, entre una altra documentació, un enregistrament digital dels temes amb els quals desitgen participar, fins al 9 de juliol.

XXIII Concurs d’Art “Proposades”

Aquest concurs de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alacant pretén fomentar la creació artístic-plàstica de la joventut, a través de l’organització de mostres expositives de creació de joves artistes d’edats entre els 18 i 35 anys, que concórreguen de manera individual o col·lectiva. En aquest últim cas, només s’acceptaran obres de realització i signatura conjunta o projectes d’exposicions col·lectives d’obres individuals.

Els interessats han de remetre el projecte expositiu, amb set fotografies (mínim) de les obres a exposar, amb les fitxes tècniques corresponents, així com les característiques del muntatge i necessitats tècniques, tot abans del 13 de setembre. La Regidoria de Joventut atorgarà 350 € per artista o grup seleccionat en concepte de producció i transport.