La Regidoria de Patrimoni Històric ha ultimat els tràmits per a adjudicar els treballs de rehabilitació de la Sala d’Homes del Museu Arqueològic Comarcal d’Oriola (Marquo). En concret, els treballs objecte del contracte consistiran en la rehabilitació de paraments i l’adequació d’una de les estades del museu situat en l’antic hospital Sant Joan de Déu.
D’aquesta manera, la Regidoria de Contractació ha emés una proposta de resolució perquè s’adjudiquen els treballs a la UTE Uxcar 97-Pramoram per un import de 664.160,97 euros i un període d’execució de 32 setmanes. Després d’aquest tràmit, queda procedir a l’adjudicació i formalització del contracte una vegada l’empresa haja presentat la documentació que se li ha requerit i haja constituït la garantia, i a l’inici dels treballs.
El vicealcalde, José Aix, ha destacat la importància d’aquestes obres, ja que permetran condicionar la sala amb la finalitat d’acollir el nou projecte museogràfic ideat per al Marquo.