Elx fa un pas decisiu per a la protecció del patrimoni del municipi. L’Ajuntament ha donat llum verda a tres consultes per al desenvolupament del Catàleg de Proteccions, del Pla Especial del Conjunt Historicoartístic i de la modificació del PGOU per a declarar el Recinte Historicoartístic i El Raval-Salvador com a Àrees de Vigilància Arqueològica. La regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, acompanyada pel portaveu de la Junta de Govern Local, Héctor Díez, ha informat aquest matí sobre els tres acords que ha valorat de “rellevants” per a erigir els marcs normatius necessaris en matèria constructiva adaptats a la legislació vigent i actualitzats a les inquietuds de la societat, la qual cosa permetrà incrementar la salvaguarda de l’entorn il·licità.

La consulta pública del Catàleg de Proteccions, ha explicat Arabid, és un tràmit “previ i obligatori” per a la tramitació d’un text transcendent que dotarà de protecció adequada al patrimoni local i que inclourà el natural, arqueològic i paleontològic. El Catàleg vigent ha quedat desfasat pel pas del temps, ha admés la responsable municipal: “Cal tindre en compte que al llarg de les últimes dècades s’ha produït una evolució en l’àmbit de la conservació patrimonial, tant a nivell legislatiu com a nivell pràctic”.

Per a fer possible aquesta consulta, els Serveis Tècnics d’Arquitectura i Patrimoni de l’Ajuntament han creat un document explicatiu que descriu la situació del Catàleg actual i la necessitat d’un nou, amén d’esbossar el contingut que hauria de tindre, i exposar i sol·licitar els suggeriments per a, una vegada tancat aquest pas, donar principi al plec inicial estratègic, que ja contindrà elements específics a protegir i, posteriorment, arrancar el tràmit d’avaluació ambiental, que també serà sotmés a l’escrutini ciutadà.

Quant al Pla Especial del Conjunt Historicoartístic, es farà un procediment similar de consulta pública del qual eixirà igualment un document preliminar, i amb el qual es pretén “oferir la protecció adequada als béns considerats BIC del Conjunt Historicoartístic, harmonitzant i aclarint les seues delimitacions i adaptant-lo a la normativa actual”, ha manifestat la tinenta d’alcalde. I és que, com ha precisat, “ara conviuen diferents delimitacions i perímetres que, a vegades, fan complicat determinar el nivell de protecció d’un bé”. La meta, com ha recalcat, és la d’unificar el Conjunt Historicoartístic amb l’àrea de la Vila Murada, amb la del Recinte Hitórico-Artístic del PGOU de 1998, i amb el Pla Especial de la Plaça de Baix de 2010.

D’aquesta manera, es vol regular amb exactitud la reglamentació que ha de regir en les intervencions arquitectòniques i d’ús del sòl, per a mantindre l’estructura urbana i arquitectònica del centre històric d’Elx establint unes condicions d’adorn d’edificis, espais lliures i vials, així com els paràmetres morfològics i tipològics dels nous immobles.

Tant el Catàleg com el Pla Especial, ha insistit la regidora, inicien el període de 30 dies de consulta obert a la ciutadania a través de la web municipal, per a poder així integrar les aportacions dels il·licitans i il·licitanes en l’elaboració de tots dos documents les redaccions dels quals s’externalitzaran prèvia licitació.

Així mateix, també se sotmetrà a consultes a les administracions afectades i persones interessades el text d’inici de la modificació puntual del PGOU per a designar el Recinte Historicoartístic i El Raval-Salvador com a Àrees de Vigilància Arqueològica amb l’objectiu de garantir tastos en les obres que es duguen a terme. Encara que Arabid ha afirmat que ja es ve exigint “de facto”, perquè des de fa temps el Consistori sol·licita excavacions arqueològiques i paleontològiques en aquestes zones. “Aquesta modificació adequa la normativa a la legislació autonòmica vigent, la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, que demana delimitar les Àrees de Vigilància Arqueològica del terme com a pas previ a qualsevol actuació”, ha recalcat, finalment, l’edil.