Els treballs de consolidació i restauració del Baluard de la Mina del Castell de Santa Bàrbara -zona situada entre les garitas del mascle del castell (La Campana) i la del Albacar d´Enmig (La Mina)- han permés trobar, en la seua fase d’excavació arqueològica, fragments de projectils de ferro del segle XVIII de canó, bombardas i morters.

Aquestes mateixes tasques, coordinades per l’arquitecte i director d’obra, Jaume Giner, el director arqueològic, José Ramón Ortega, i el cap d’obra de l’empresa Arpa Patrimoni S.L. adjudicatària d’aquesta, Marco Aurelio Esquembre, han fet possible que isquen a la llum cinc canoneres -buits situats en la muralla on col·locar els canons- ja localitzades i una sisena de la qual no es coneixia el lloc exacte de la seua ubicació.

Curiós resulta la troballa d’un botó de la guerrera d’un soldat francés del 5é Regiment d’Infanteria de la Guerra d’Independència. “El primer indici d’aquest fet queda constatat pel número 5 que s’aprecia en el botó. La posterior investigació ens ho ha confirmat”, comenta Ortega. També s’ha pogut trobar un fragment d’una yesería islàmica -decoració de la porta d’accés a un habitatge- o restes de pipes de fumar del segle XVIII.

Antonio Manresa, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Alacant, valora el que suposa la consolidació i restauració del Baluard de la Mina en assegurar que “les tasques de restauració del castell, a més de posar-lo en valor, ens porten la grata sorpresa de trobar elements que contribueixen a augmentar l’oferta cultural en visitar la fortalesa. A aquesta li dóna excel·lència i fa que els alacantins ens sentim orgullosos de la història d’un castell que s’ha convertit en un autèntic referent per a Alacant i els qui ens visiten».

Les fases

Arpa Patrimoni S. L. és l’empresa que s’encarrega d’aquestes tasques, segons acord d’una Junta de Govern del maig passat. El pressupost és de 281.575 € i la duració, cinc mesos. Les tasques van començar a la fi de juliol i “excepte alguna troballa imprevista” -precisa Giner- es preveu que finalitzen al desembre. Compten amb l’assessorament i supervisió municipal del Departament de Patrimoni Integral de la Regidoria de Cultura, que dirigeix José Manuel Pérez Burgos, així com el Cap del Departament d’Edificació i Arquitectura, Gabriel Manzanaro López.

Els treballs van començar amb el desbrossament dels arbustos i de la vegetació situats en l’àrea d’actuació. Va ser en la fase del buidatge del fossat -zona situada entre el mascle del castell i el Albacar d´Enmig- i en realitzar les excavacions arqueològiques quan es van trobar les restes citades anteriorment.

És en aquest mateix punt dels treballs quan es té previst impermeabilitzar les garitas de vigilància perquè puguen ser visitables. Al mateix temps s’estudiarà l’origen de les moltes inscripcions o pintades que presenten “per si hi haguera alguna d’elles que tinguera valor històric”, precisa el director arqueològic.

La localització de les sis canoneres suposa, al temps, la realització de tastos per a comprovar l’existència del paviment original sobre el qual se situava el canó perquè rodara i poguera disparar.

El vessant

L’última fase que s’escometrà serà sobre el vessant del castell que dóna al Barri antic. Consistirà en la neteja de pedres soltes que eviten despreniments descontrolats, la fixació de grans blocs que estiguen solts amb el consegüent perill de caigudes, i la demolició controlada de zones inestables.