BILYANA és la revista de difusió científica del Museu Arqueològic “José María Soler” de Villena que està oberta a la participació de tots els investigadors interessats.

El seu objectiu és la divulgació de treballs originals i inèdits referents a les col·leccions del Museu i a la Prehistòria, l’Arqueologia, la Història i el Patrimoni de Villena, o relacionats geogràfica i històricament amb la ciutat, la comarca i la seua àrea d’influència.

El núm. 3 de la revista, que podeu descarregar-vos, recull els següents articles més significatius:

  • Instruments lítics procedents d’un taller metal·lúrgic del Bronze Tardà en el Cabezo Redó, Villena (Alacant). Bufona Boutoille 22-40
  • La vila romana de Casas del Camp (Villena, Alacant). Síntesi de les campanyes d’excavació arqueològica. Luz Pérez Amorós
  • Villena en les actes de la Diputació de Múrcia durant el Trienni Liberal (1820-1822). Francisco José Carpena Chinchilla
  • La producció literària de Joaquín María López en l’obra de Fermín Caballero. Antonio José Juan Guill
  • Tresors del passat. Aproximació a la col·lecció etnogràfica de l’Ajuntament de Villena. Laura Hernández Alcaraz

Participació en BILYANA

Les persones interessades poden remetre articles que hauran de ser inèdits i no estar aprovats per a la seua publicació en una altra revista. No han d’ajustar-se a una extensió determinada, encara que es valorarà la capacitat de síntesi en l’exposició i argumentació. Podran estar redactats en espanyol, català, francés, alemany, italià o anglés. Enviament de col·laboracions: museo@villena.es

La revista manté la proporció de col·laboracions externes i internes, així com els requisits científics i editorials recomanats com a criteris de qualitat. Els treballs presentats són sotmesos a una avaluació anònima per part d’especialistes en cada matèria.

Ja estan preparant el número 4 (2020-2021) i estarien encantats si volgueres participar en el procés d’admissió.

Descarregar revista BILYANA Núm. 3: http://www.museovillena.com/pdf/2018/rev_bilyana_03_2018.pdf