Amb l’objectiu d’abordar els nous desafiaments i recursos en la docència de la Geografia en l’era del canvi global, la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, l’Associació Espanyola de Geografia i el Grup d’Investigació i d’Innovació en Educació Geogràfica i Històrica, organitzen les II Jornades de Didàctica de la Geografia.

Les jornades, que compten amb la col·laboració de la Universitat de València, tindran lloc aquest dimecres, 24 de febrer, de 17.30 a 20 hores, a les instal·lacions de la seu al carrer Ramón y Cajal 4, amb les intervencions de Xosé Manuel Soto, Isabel María Gómez, Emilia María Tonda, Rafael Sebastiá, Jorge Olcina i Álvaro-Francisco Morote. Les jornades seran presencials i també es retransmetran en directe en l’enllaç


Programa

17.30 – 17.40 h. Presentació i inauguració de la jornada

17.40 – 19.20 h. Sessió de comunicacions:

LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA GEOGRAFÍA ESCOLAR. EL MÁSTER DE SECUNDARIA. Xosé Manuel Souto, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València.


DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA CON LAS TIG: PLANTEAMIENTOS Y RECURSOS PARA LA DOCENCIA. Isabel María Gómez, Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, Universitat d’Alacant.


EL IGN COMO FUENTE DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. Emilia María Tonda i Rafael Sebastiá, Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques, Universitat d’Alacant.


PANDEMIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: DOS RETOS PARA LA ENSEÑANZA GEOGRÁFICA. Jorge Olcina, Departament d’Anàlisi Geogràfica Regional i Geografia Física, Universitat d’Alacant; i Álvaro-Francisco Morote, Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials, Universitat de València.

19.20 – 19.45 h. Sessió de debat i torn obert de paraules.