El Museu Paleontològic d’Elx és protagonista de l’últim número de la revista de la Societat Espanyola de Paleontologia. La ‘Spanish Journal of Palaeontology’ publica el model de gestió del patrimoni paleontològic del museu il·licità, en un article que compta amb la col·laboració de GeaLand i l’aval de la comunitat científica. El compromís amb la preservació del patrimoni geològic i paleontològic sempre ha sigut una prioritat per al MUPE i la Fundació Cidaris. És per això que en 2006 es va posar en marxa el Projecte FOPALI (Fòssils i Patrimoni d’Alacant) per a documentar, inventariar, valorar, protegir i divulgar el patrimoni geològic i paleontològic de la província d’Alacant, unes tasques essencials per a qualsevol entitat de gestió patrimonial.

El patrimoni geològic i paleontològic es troba en permanent situació de risc per diversos motius, que van de la pressió urbanística, a l’espoli o a la deterioració d’enclavaments naturals. A més, és un recurs no renovable, però que amb una adequada gestió patrimonial pot ser altament rendible des del punt de vista científic, social, cultural, pedagògic, turístic, i fins i tot polític.

Cal destacar que des de 1998 la Comunitat Valenciana compta amb una legislació que regula directament el patrimoni paleontològic i geològic regional. Però, malgrat aquest marc normatiu i d’altres mesures legislatives, es manca d’una estratègia de gestió i d’un reglament específic que desenvolupe la norma.