El regidor de Patrimoni Històric d’Oriola, Rafael Almagro, ha comunicat que “l’Ajuntament d’Oriola ha adquirit per 75.147,41 euros la parcel·la en la qual se situa la Torre de Embergoñés”, d’època mardanisí o almohade (segona meitat del segle XII i primera del XIII). Aquesta torre, també apareix citada en les fonts escrites com Torre del Cantó o de Don Ramón. Es tracta d’una torre esquinera de l’a prop urbana, possiblement la de major altura (entre 12 i 15 metres), amb funcions no sols militars, sinó també de talaia per a observar el riu i les seues avingudes.

Es tracta d’un Bé d’Interés Cultural (BIC) i figura en el Catàleg d’Elements Protegibles del Pla General vigent, amb segon grau de protecció i número 112 de catalogació.

Després d’una actuació arqueològica duta a terme amb motiu de l’eliminació del depòsit d’aigua que suportava, s’ha pogut documentar l’estructura de la torre, amb un machón central hexagonal en la seua coronació, i el seu entroncament amb les muralles en dos llenços perpendiculars, un d’ells paral·lel al riu i l’altre en direcció a la Porta de Múrcia. Així mateix s’ha pogut constatar que la seua fonamentació es troba a 2,5 metres per davall de la cota actual del sòl. Una característica important d’aquest element de l’a prop urbana radica en la seua singularitat i volum conservat, amb més de 6 metres d’altura.

L’adquisició de la Torre es va formalitzar ahir en la seu de l’ajuntament i es posa amb això fi a una operació que portava molts anys enquistada per raons de diversa índole.

Almagro ha volgut “agrair als propietaris la seua bona disposició per a aconseguir aquest acord, així com als membres de l’equip tècnic de Patrimoni Històric i de la resta d’àrees que han motivat la fita que ahir es va aconseguir”.

Finalment ha afegit que “a partir d’ara comença una nova fase per a aconseguir el final que es pretén que no és un altre que continuar amb l’excavació arqueològica, la restauració de la torre, l’adequació del seu entorn i la comunicació de l’antic bri del riu amb el Carrer Ros”.