La Universitat d’Alacant commemora el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb un ampli programa d’activitats virtuals

La Universitat d’Alacant  commemora el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència amb un ampli programa d’activitats virtuals

La Universitat d’Alacant commemora l’11 de febrer, Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, amb un ampli programa d’activitats virtuals que es desenvoluparan del 8 al 12 de febrer del 2021. A més d’activitats dirigides a la comunitat universitària, la UA ofereix un programa de xarrades, conferències i exposicions en obert tant per a la societat en general com per a centres educatius de la província d’Alacant amb l’objectiu de visibilitzar el treball de les científiques, crear rols femenins i promoure pràctiques que afavorisquen la igualtat de gènere, principalment en l’àmbit cientificotecnològic en què menys incidència femenina es detecta.

En aquest sentit, la taula redona “Ciència en femení” es retransmetrà en obert el divendres que ve, 12 de febrer, a les 10 hores, amb destacades científiques del panorama nacional. Moderada per la rectora de la UA, Amparo Navarro, hi participen la immunòloga Margarita del Val, investigadora científica del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa del CSIC; la catedràtica de Literatura Hispanoamericana de la UA Carmen Alemany, reconeguda mundialment, entre d’altres, per les seues investigacions sobre l’obra de Miguel Hernández; i la professora del Departament d’Enginyeria Civil de la UA i membre de l’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (en castellà, AMIT), Belén Ferrer.

A més, del 8 al 12 de febrer, més d’una vintena de centres de secundària participen en l’activitat “Ruta campus igualitari: itineraris amb perspectiva de gènere”. A través de vídeos divulgatius i una guia de recursos didàctics, l’alumnat treballarà durant aquesta setmana en un recorregut per diferents fites i monuments que conviden a reflexionar sobre les dones científiques en la història i en l’actualitat.

Els centres de primària interessats encara poden sol·licitar, amb inscripció prèvia, participar de manera virtual en la xarrada «Igualtat en l’enginyeria» per a descobrir el paper de la dona en l’enginyeria, i proporcionar eines que ajuden xiquetes i xiquets a desenvolupar-se professionalment en l’àmbit que desitgen.

Desdejuni Global Women Breakfast

Dimarts, 9 de febrer, a les 10 hores, tindrà lloc la trobada Global Women Breakfast, acció internacional promoguda per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) en la qual participen més de 270 ciutats de 60 països de tot el món. Es tracta d’un desdejuni virtual que es durà a terme per a compartir entre el personal docent i investigador, alumnat i personal de la UA experiències, idees i projectes potencials sobre com les dones poden avançar en la carrera professional. L’objectiu d’aquesta acció és crear un fòrum en el qual dones científiques en diferents etapes de les seues carreres puguen informar a tota la comunitat universitària sobre el progrés de la seua carrera i juntes explorar oportunitats de desenvolupament professional en la comunitat acadèmica com en empreses. Des de la UA es pretén, a més, generar un espai en el qual tant científiques com científics puguen compartir les seues experiències en les interseccions entre investigació i gènere.

Jornades i trobades

El mateix dimarts 9, a les 16 hores, arrancarà la Trobada científica de joves geògrafes per a posar en valor l’escassa presència femenina en aquesta disciplina, i conèixer els treballs de recerca i les activitats professionals que estan desenvolupant egressades del grau en Geografia i Ordenació del Territori de la UA.

D’altra banda, dijous 11 de febrer, de 10 a 12 hores, es durà a terme el seminari webQuè vols ser de major? sobre la bretxa de gènere en les carreres STEM i la influència de l’escola en les possibles causes i solucions. Aquest mateix dia, però a les 11 hores, Pascuala García, catedràtica de la Universitat de València, oferirà la conferència en línia “Avanzando en ciencia y tecnología utilizando la perspectiva de género”.

En horari de vesprada, dijous 11 a les 15 hores, la catedràtica de la UA M. Teresa Ruiz Cantero participa en la jornada en línia»Impact of the Covid-19 pandemic on women scientist in biomedical rechears». I a les 17 hores tindrà lloc la jornada Què fan les dones en ciències? , amb Ana Sánchez i Covadonga Ordóñez, co-presidentes del Node AMIT de la Comunitat Valenciana i Múrcia.

Finalment, del 10 al 12 de febrer, la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant acull el Seminari internacional sobre coeducació, bretxa digital de gènere i virtualitat en la formació inicial del professorat que serà retransmès en continu.

Exposicions

La Biblioteca General de la Universitat d’Alacant exhibeix, del 8 al 12 de febrer en el vestíbul i en la primera planta, “Amb noms de dona: matemàtiques i dones en ciències de la computació”. Ada Lovelace, Lynn Conway, Hipàcia, Gabrielle Émilie de Breteuil són només algunes de les protagonistes d’aquestes mostres que tenen com a objectiu visibilitzar-ne les aportacions a la ciència i contribuir a promocionar i consolidar el principi d’igualtat entre dones i homes, com també generar models de referència que estimulen les noves generacions a aconseguir les seues metes personals i professionals sense biaixos de gènere.

També en la Biblioteca General, la rampa d’accés a la Biblioteca de Filosofia i Lletres acollirà del 10 de febrer al 31 de maig l’exposició “Científiques de Lletres” amb 17 importants científiques de Lletres, entre les quals historiadores, arqueòlogues, antropòlogues, filòsofes, lingüistes, traductores, lexicògrafes, escriptores, etc. Aquesta mostra pretén donar a conèixer un col·lectiu que pateix triple invisibilització: al llarg de la història, les dones no sempre han vist reconegut el seu treball; durant segles, les científiques en general han sigut relegades a un segon pla tant dins com fora del món acadèmic; i les Lletres tradicionalment han patit l’estigma de no ser considerades ciència.

En aquesta mateixa línia, en el vestíbul de l’edifici de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UA podrà visitar-se durant tot el mes de febrer l’exposició «Geògrafes i ciència», que ofereix un recorregut des de les primeres geògrafes de final del segle XIX fins a l’actualitat. Aquesta mostra posa de manifest la falta de reconeixement de la dona en la geografia al llarg de la història i la masculinització que presenta aquesta disciplina dins i fora de l’àmbit acadèmic, com es constata en les dades de matrícula del grau en Geografia i Ordenació del Territori de la UA.

Competició de robòtica

Fins al 20 de febrer està obert el procés d’inscripció a First Lego League (FLL), desafiament internacional de robòtica que té com a objectiu despertar l’interès i promocionar els valors de la ciència i la tecnologia entre joves de 10 a 16 anys. La Universitat d’Alacant serà, per segon any consecutiu, seu de la competició en l’àmbit local i l’equip que resulte guanyador passarà a la fase nacional. A més, per a impulsar el talent femení en les vocacions científiques i tecnològiques, l’organització concedeix beques per a equips formats exclusivament per xiques a través del programa Girls First.

Les activitats organitzades per a l’11 de febrer en la Universitat d’Alacant compten amb la col·laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) – Ministeri de Ciència i Innovació a través de UA Divulga, Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+I) de la UA.

La Universidad de Alicante conmemora el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un amplio programa de actividades virtuales que se desarrollarán del 8 al 12 de febrero de 2021. Además de actividades dirigidas a la comunidad universitaria, la UA ofrece un programa de charlas, conferencias y exposiciones en abierto tanto para la sociedad en general, como para centros educativos de la provincia de Alicante con el objetivo para de visibilizar el trabajo de las científicas, crear roles femeninos y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género, principalmente en el ámbito científico-tecnológico donde menos incidencia femenina se detecta.

En este sentido, la mesa redonda “Ciencia en femenino” se retransmitirá en abierto el próximo viernes 12 de febrero, a las 10 horas, con destacadas científicas del panorama nacional. Moderada por la rectora de la UA, Amparo Navarro, participan la inmunóloga Margarita del Val, investigadora científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC; la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la UA Carmen Alemany, reconocida mundialmente, entre otras, por sus investigaciones sobre la obra de Miguel Hernández; y la profesora Departamento de Ingeniería Civil de la UA y miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), Belén Ferrer. 

Además, del 8 al 12 de febrero, más de una veintena de centros de secundaria participan en la actividad “Ruta campus igualitario: Itinerarios con perspectiva de género». A través de vídeos divulgativos y una guía de recursos didácticos, el alumnado trabajará durante esta semana en un recorrido por diferentes hitos y monumentos que invitan a reflexionar sobre las mujeres científicas en la historia y en la actualidad. 

Los centros de primaria interesados todavía pueden solicitar, previa inscripción, participar de forma virtual en la charla “Igualdad en la Ingeniería” para descubrir el papel de la mujer en la ingeniería, y proporcionar herramientas que ayuden a niñas y niños a desarrollarse profesionalmente en el ámbito que deseen.

 Desayuno “Global Women Breakfast”

El martes 9 de febrero, a las 10 horas, tendrá lugar el encuentro “Global Women Breakfast”, acción internacional promovida por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) en la que participan más de 270 ciudades de 60 países de todo el mundo. Se trata de un desayuno virtual que se llevará a cabo para compartir entre el personal docente e investigador, alumnado y personal de la UA experiencias, ideas y proyectos potenciales sobre cómo las mujeres pueden avanzar en la carrera profesional. El objetivo de esta acción es crear un foro en el que mujeres científicas en diferentes etapas de sus carreras puedan informar a toda la comunidad universitaria sobre el progreso de su carrera y juntas explorar oportunidades de desarrollo profesional en la comunidad académica como en empresas. Desde la UA se pretende, además, generar un espacio en el que tanto científicas como científicos puedan compartir sus experiencias en las intersecciones entre investigación y género.

Jornadas y encuentros

El mismo martes 9, a las 16 horas, arrancará el “Encuentro científico de jóvenes geógrafas” para poner en valor la escasa presencia femenina en esta disciplina, y conocer los trabajos de investigación y las actividades profesionales que están desarrollando egresadas del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la UA. 

Por otro lado, el jueves 11 de febrero de 10 a 12 horas, se llevará a cabo el webinar ¿Qué quieres ser de mayor? Sobre la brecha de género en las carreras STEM y la influencia de la escuela en sus posibles causas y soluciones. Este mismo día, el jueves 11 pero a las 11 horas, Pascuala García, catedrática de la Universitat de València, ofrecerá la conferencia online “Avanzando en Ciencia y Tecnología utilizando la perspectiva de género”.

En horario de tarde, el jueves 11 a las 15 horas, la catedrática de la UA Mª Teresa Ruiz Cantero participa en la jornada online «Impact of the Covid-19 pandemic on women scientist in biomedical rechears»; y a las 17 horas tendrá lugar la jornada ¿Qué hacen las mujeres en Ciencias? , con Ana Sánchez y Covadonga Ordóñez, co-presidentas del Nodo AMIT de la Comunitat Valenciana y Murcia.

Por último, del 10 al 12 de febrero, la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante acoge el Seminario Internacional sobre coeducación, brecha digital de género y virtualidad en la formación inicial del profesorado que será retransmitido vía streaming

Exposiciones

La Biblioteca General de la Universidad de Alicante exhibe, del 8 al 12 de febrero en el vestíbulo y primera planta, “Con Nombres de Mujer: matemáticas y mujeres en ciencias de la computación”. Ada Lovelace, Lynn Conway, Hipatia, Gabrielle Émilie de Breteuil son solo algunas de las protagonistas de estas muestras que tienen como objetivo visibilizar sus aportaciones a la ciencia y contribuir a promocionar y consolidar el principio de igualdad entre mujeres y hombres, así como generar modelos de referencia que estimulan a las nuevas generaciones a alcanzar sus metas personales y profesionales sin sesgos de género. 

También la Biblioteca General, la rampa de acceso a la Biblioteca de Filosofía y Letras, acogerá del 10 de febrero al 31 de mayo la exposición “Científicas de Letras” con 17 importantes científicas de Letras, entre ellas, historiadoras, arqueólogas, antropólogas, filósofas, lingüistas, traductoras, lexicógrafas, escritoras, etc. Esta muestra pretende dar a conocer a un colectivo que sufre triple invisibilización: a lo largo de la historia, las mujeres no siempre han visto reconocido su trabajo; durante siglos las científicas en general han sido relegadas a un segundo plano tanto dentro como fuera del mundo académico; y las Letras tradicionalmente han sufrido el estigma de no ser consideradas “Ciencia”.

En esta misma línea, en el hall del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA podrá visitarse durante todo el mes de febrero la exposición “Geógrafas y Ciencia” que ofrece un recorrido desde las primeras geógrafas de finales del siglo XIX hasta la actualidad. Esta muestra pone de manifiesto la falta de reconocimiento de la mujer en la Geografía a lo largo de la historia y la masculinización que presenta esta disciplina dentro y fuera del ámbito académico, como se constata en los datos de matrícula del grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la UA. 

Competición de robótica

Hasta el 20 de febrero está abierto el proceso de inscripción a «First Lego League» (FLL), desafío internacional de robótica que tiene como objetivo despertar el interés y promocionar los valores de la ciencia y la tecnología entre jóvenes de 10 a 16 años. La Universidad de Alicante será, por segundo año consecutivo, sede de la competición a nivel local y el equipo que resulte ganador pasará a la fase nacional. Además, para impulsar el talento femenino en las vocaciones científicas y tecnológicas, la organización concede becas para equipos formados exclusivamente por chicas a través del programa Girls First

Las actividades organizadas por el 11 de febrero en la Universidad de Alicante cuentan con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UA. 

Más información y programación completa

About The Author

Leave a reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Próximos Eventos

marzo

19ene(ene 19)18:0014jun(jun 14)20:00Alicante. Taller ¿Hablamos de libros?(enero 19) 18:00 - (junio 14) 20:00 Sede Ciudad de Alicante - Universidad de Alicante (2), San Fernando,40Secciones:LetrasTerritorio:L´Alacantí Etiquetas de EventosAlicante. Taller ¿Hablamos de libros?

30ene(ene 30)20:1529may(may 29)20:15Las películas fundamentales de la historia de Hollywood. Análisis y debate .(enero 30) 20:15 - (mayo 29) 20:15 Sede Ciudad de Alicante - Universidad de Alicante, Avenida Dr. Ramón y Cajal, 1 AlicanteSecciones:CineTerritorio:L´Alacantí Etiquetas de EventosLas películas fundamentales de la historia de Hollywood. Análisis y debate

08feb(feb 8)20:0020sep(sep 20)20:00Campanya de Teatre del Mediterrani(febrero 8) 20:00 - (septiembre 20) 20:00 Fundación MediterráneoSecciones:Escena,TeatroTerritorio:L´Alacantí Etiquetas de EventosCampanya de Teatre del Mediterrani

En Twitter

INFORMACIÓN Y CULTURA CON TODOS-AS PARA TODOS-AS.

La información cultural es un compromiso de los medios, profesionales y colaboradores que desarrollan una labor transformadora y de madurez social que permite elevar la capacidad de percepción de la ciudadanía. Nosotros no sentimos parte de esta historia que compartimos con otros diarios que además son amigos y, por tanto, respaldamos y os invitamos a leer y a compartir.

X