El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant ha publicat la convocatòria per a adjudicar les direccions de les aules de cultura adreçada a les professionals i els professionals que acrediten coneixements i experiència en les diferents àrees. Amb aquesta convocatòria, el Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües obri el termini per a presentar propostes per al muntatge dels espectacles teatrals, de dansa i de la Coral per al curs pròxim.

En concret, la publicació recull la convocatòria de direcció i muntatge de dues obres de teatre (contemporani i clàssic)direcció i muntatge d’una obra de teatre (Universitat Permanent)direcció i muntatge d’un espectacle de dansa contemporània i de direcció i coordinació de la Coral de la Universitat d’Alacant, totes quatre per al curs 2019-2020.

El termini per a presentar les propostes s’acaba el 30 de juny. Les convocatòries de teatre i dansa han d’incloure un taller formatiu que s’ha de desenvolupar abans o en paral·lel amb els muntatges, i també una proposta escenogràfica i una memòria de necessitats tècniques.

En el cas de la convocatòria per a la Coral Universitària, s’inclou la direcció de la coral en l’acte d’obertura oficial del curs el setembre de 2019, haver de començar els assajos a partir d’octubre de 2019 i tenir disponibles tres cicles de concerts per Nadal, primavera i estiu.

La convocatòria per a la direcció de les obres de teatre clàssic i contemporani exigeix que la direcció garantisca que l’obra puga ser representada en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i que els assajos comencen el mes de maig i tenir disponible el muntatge seleccionat el maig de 2020. En el cas de l’obra de teatre de la UPUA, haurà de començar el taller formatiu l’octubre de 2019 i tenir disponible el muntatge el juny del 2020. L’Aula de Dansa, de la mateixa manera, també haurà d’encetar el taller i els assajos l’octubre de 2019 i tenir el muntatge enllestit per al maig de 2020.

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes a través d’una comissió formada per cinc membres: la directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística –o la persona en qui delegue–, que actuarà com a presidenta; el director del Servei de Cultura, que actuarà com a secretari; el subdirector del Servei de Cultura i dos professionals de prestigi reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d’Alacant.