Publicacions de la Universitat d’Alacant, l’editorial de la Universitat d’Alacant depenent del Vicerectorat de Investigació i Transferència del Coneixement, entra amb força en el rànquing de les editorials espanyoles recentment publicat.

L’Estudio cualitativo de las editoriales académicas españolas. La percepción de la comunidad científica española, fet pel Grup d’Investigació sobre el Llibre Acadèmic (ILiA) del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), situa Publicacions de la UA, en l’àmbit de les Ciències Socials i Humanes, en la dotzena editorial universitària i la 61a del conjunt de les editorials acadèmiques comercials i d’organismes públics i privats.

Els resultats generals de les enquestes formulades als catedràtics acreditats per l’ANECA entre els anys 2010 i 2016 es presenten en llistes amb les 100 editorials més prestigioses en les diferents disciplines, sense diferenciar entre les editorials privades i les públiques.

A poc a poc, les editorials universitàries recuperen les posicions que en els últims anys havien sigut ocupades per les editorials comercials que, més enllà de la bona gestió i el bon nom, havien sigut afavorides per una política d’avaluació que menyspreava les obres dels autors que publicaven en la mateixa universitat, malgrat el rigorós procés de revisió de les editorials universitàries. Encapçalen el rànquing de les editorials universitàries Publicacions de la Universitat de València (situada en el número 17 de l’índex), seguida per les de Salamanca, Granada, Sevilla, Zaragoza, Barcelona i la Complutense.

Els últims anys, Publicacions de la UA ha mantingut les bones pràctiques en l’avaluació externa de monografies d’investigació i dels manuals docents i en tot el procés d’edició de les seues publicacions, tant en les col·leccions de prestigi consolidat (Norte CríticoSerie ArqueologíaMonografies de diferents àrees de coneixement i Textos Docents) com en les noves col·leccions (Biblioteca Germà Bernàcer d’Estudis Econòmics, Polítics i Socials, la col·lecció de divulgació L’OrditMaterials de Suport a la DocènciaAssaigHistòries o la col·lecció Alacant, Ciutat de la Memòria, coeditada amb l’Ajuntament d’Alacant). Així mateix, continuen les coedicions amb Tirant el Blanch i Aranzadi, per a monografies de l’àmbit del dret, i altres editorials comercials especialitzades.

El Vicerectorat d’Investigació i Transferència de Coneixement i el Consell de Publicacions, òrgan universitari que supervisa i garanteix la qualitat de les obres publicades, animen al professorat i al personal d’administració i serveis de la Universitat a presentar els seus originals en Publicacions de la UA.

Els criteris que intervenen en la determinació del prestigi de les editorials són la qualitat científica dels continguts que es publiquen, la trajectòria i el fons editorial, l’especialització, el rigor en la selecció d’originals, l’aval científic que representen els editors o directors de col·leccions, el prestigi de l’editorial entre els col·legues, l’experiència de l’autor en relació amb l’eficiència i la competència de l’editor en el procés de publicació de l’obra, la qualitat tècnica de les obres (disseny, correcció, maquetació, etc.), l’enfocament dels llibres, l’eficiència en la indexació i el màrqueting, les obres traduïdes, les recomanacions dels col·legues i els premis que ha rebut l’editorial.