L’acord preveu dur a terme activitats conjuntes en matèria de cultura i divulgació i investigació

El rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar i el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa d’Alacant han firmat aquest matí un conveni de col·laboració que preveu establir vies de col·laboració per a posar en marxa activitats de caire cultural i de divulgació d’interès tant per a la UA com per a la Junta Major.

En la signatura del conveni han participat també la secretària general de la UA, Esther Algarra i el vicerector de Cultura, Esports i Llengües, Carles Cortés, amb qui els representants de la Junta Major de Germandats han mantingut una reunió prèvia per a explorar les col·laboracions possibles en matèria cultural a desenvolupar al si del conveni de col·laboració.

A través de l’acord que s’ha signat aquest matí al despatx del rector, es podran promocionar seminaris, cursos, exposicions i altres activitats que beneficien les dues entitats i es fomentarà el desenvolupament d’activitats d’investigació relacionades amb la Setmana Santa alacantina.