Amb l’objectiu d’augmentar la capacitat i la qualitat organitzativa dels gestors culturals, la Universitat d’Alacant llança el curs d’estiu en línia Protocol Bàsic per a Organitzadors d’Actes Culturals i de Patrimoni.

Coordinat per la Seu Universitària de la Vila i dirigit per Rosa María Torres, professora del Departament de Comunicació i Psicologia Social de la UA, aquest curs tractarà sobre l’organització i la presentació de jornades, congressos, conferències i cursos; rodes de premsa; presentació d’esdeveniments, resultats de treballs, descobriments científics o publicacions.

El curs comença dilluns, 29 de juny, amb quatre sessions en horari de vesprada, fins al 2 de juliol, amb un preu de 10 euros.

Preinscripció 

Programa

Dilluns 29 de juny 2020

16.00-19.00 Rosa María Torres Valdés, professora ajudant doctora en el Departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant:

Introducció. Per què és important el protocol en l’organització d’esdeveniments?

La lletra de norma i l’esperit de la norma. Nocions bàsiques de protocol. Què és i què no és el protocol. Context cerimonial-relacional en què s’aplica el protocol. Les precedències. Legislació i normativa bàsics. RD.2099/83. Article 12 sobre precedències d’autoritats en els actes en el territori propi d’una comunitat autònoma. Exemples reals i exercicis d’aplicació. Recursos bibliogràfics bàsics i en línia. Codi de cerimonial i protocol última modificació 12 de març de 2020. Quadern de l’escola diplomàtica. Ponències del curs de protocol. Habilitats bàsiques de l’organitzador i del presentador d’un acte cultural. La prevenció de conflictes i la gestió de la incomoditat: Estratègia i instrument. Hibridació entre oficial i no oficial: Tècnica de pentinat. L’etiqueta i la cortesia en els actes. Exemples reals i exercicis d’aplicació

Dimarts 30 de juny 2020

16.00-18.00 Rosa María Torres Valdés, professora ajudant doctora en el Departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant:

Gestió de la cerimònia d’un acte i el seu protocol. Tècniques específiques.

La presentació de publicacions. Congressos, jornades i conferències. La moderació de taules redones. Els cursos. Les rodes de premsa.

 

Dimecres 1 de juliol 2020

16.00-18.00 Rosa María Torres Valdés, professora ajudant doctora en el Departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant:

Presentació d’esdeveniments, d’actuacions artístiques, de resultats de treballs (restauracions…), descobriments científics, etc.

Les inauguracions. Els homenatges. Els vins d’honor i les pauses cafè. Els dinars oficials o de treball. Altres actes culturals

Dijous 2 de juliol 2020

16.00-17.30 Pepe Toni Climent i Arnao, Auxiliar administratiu en FM Espectacles Girona: Cas pràctic de protocol aplicat a la gestió cultural.

17.30-19.00 Amparo Berlanga Santonja, Generalitat Valenciana: Cas pràctic de protocol aplicat a la gestió cultural.