Investigadors de la Universitat d’Alacant participen en el projecte ROMOMATTER! per a la defensa dels drets de les xiquetes i les dones gitanes a Europa. Finançat per la Comissió Europea amb 499.000 euros en el marc del Programa d’Investigació i Innovació Horitzó 2020, la reunió d’inici de projecte acaba de tenir lloc, els dies 28 i 29 de gener del 2019, a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Sevilla.

ROMOMATTER! persegueix combatre la discriminació de gènere que pateixen les xiques i les dones gitanes que viuen en barris en risc d’exclusió social. S’espera que aquest procés les empodere i les capacite per a identificar l’opressió que pateixen com a dones, imaginar un futur alliberador i advocar pels seus drets de dona gitana.

En aquesta primera reunió, investigadors rellevants i agents comunitaris influents d’Europa han establit les bases inicials del projecte a diferents nivells: gestió, qualitat, involucració de participants, implementació de processos d’acció participativa, avaluació i difusió.

Liderat pel Centre d’Investigació i Acció Comunitària de la Universitat de Sevilla, el consorci de ROMOMATTER! està format per la Universitat d’Alacant, Kamira –Federació d’Associacions de Dones Gitanes─, la Federació Autonòmica d’Associacions Gitanes de la Comunitat Valenciana (FAGA), i per organitzacions comunitàries i acadèmiques de Romania, Bulgària, Hongria, Regne Unit.

En concret, des de la UA participa un grup interdisciplinari d’investigadors que inclou María José Pastor, Alicia Ferrández i María del Pilar Espeso de l’àrea d’Antropologia Social; Carmen Vives i Diana Gil de Medicina Preventiva i Salut Pública; i Daniel La Parra, María José Sanchis, Francisco Francés i Javier Ullán de l’àrea de Sociologia.

En el marc dels diferents paquets de treball de ROMOMATTER!, segons explica l’investigador Daniel La Parra, “el grup de la UA analitzarà i recopilarà tota la informació, les metodologies i les experiències d’intervenció prèvies. D’altra banda, ens encarregarem de la difusió dels resultats del projecte entre les possibles entitats beneficiàries com poden ser associacions gitanes, administració pública ─educativa i sanitària─, i a tota la població mitjançant productes fets per joves gitanes”.