La Universitat d’Alacant acaba de posar en marxa el programa Voluntariat UA d’Emergència Social Col·lectiva per a mobilitzar la comunitat universitària i poder oferir cobertura, amb els recursos humans disponibles, a les necessitats específiques comunicades pel govern autonòmic i altres instàncies que requerisquen mobilitzar persones en tasques concretes, com ha acordat en el Consell de Direcció de la UA, i que contribuïsquen a mitigar els efectes de l’emergència sanitària actual.

La comunitat universitària, per la seua formació especialitzada, és un col·lectiu estratègic i, en qualitat de personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i estudiants, pot contribuir en el tractament i la resolució de la situació actual, catalitzar les mesures que en termes de salut pública s’implementen i oferir recursos per a cobrir les necessitats que entre els col·lectius en situació o en risc de vulnerabilitat, i mancades de xarxa familiar o social, hi pogueren sorgir.

Concretament, podrà formar part d’aquesta xarxa de voluntariat d’emergència social col·lectiva tota la comunitat universitària (a excepció dels grups de més risc: persones de més de 65 anys i aquelles que tinguen malalties immunodepressives, cròniques, cardíaques, pulmonars, renals, hepàtiques, sanguínies o metabòliques).

Així el reclutament se centra, especialment, en persones amb formació en Biologia; Infermeria; Medicina; Nutrició Humana i Dietètica; Psicologia; Química; Teràpies Ocupacionals; Treball Social i Traducció (aquesta última com a servei específic i necessari en la comunicació dirigida a la gran comunitat estrangera que viu a la província d’Alacant i la Comunitat Valenciana), com també docents i alumnat (d’últim curs) en les especialitats esmentades i aquells que formen part de màsters universitaris i programes de doctorat afins a les Ciències de la Salut.

D’altra banda, el programa també està dirigit al reclutament de persones de la comunitat universitària en general per a col·laborar, si escau, en les feines d’acompanyament i assistència que garantisquen l’accés de recursos de primera necessitat  a persones en risc o situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Les col·laboracions que es facen seguiran les recomanacions que determinen les autoritats sanitàries.

El programa compta amb el reconeixement acadèmic de fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries solidàries i de cooperació.

Les persones interessades hauran d’inscriure’s a través d’aquest formulari:

https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/accesota/preguntes.aspx?idcuestionario=46744&idioma=és

El Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat fa la coordinació del programa del Voluntariat d’Emergència Social Col·lectiva, que comptarà amb una xarxa de docents que actuaran com a coordinadores o coordinadors especialitzats segons les àrees d’interès.

PER A MÉS INFORMACIÓ

A/e: vr.social@ua.es

web: https://web.ua.es/va/voluntariado-ua/ultima-hora.html