La Universitat d’Alacant llança la campanya “Dones de ciència. Un camí per les seues investigacions i experiències relatat per elles mateixes, que reuneix mig centenar d’investigadores de la Facultat de Ciències. Amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència i fins al pròxim 8 de març, Dia Internacional de la Dona, la Delegació d’Estudiants de Ciències posa en marxa aquesta acció en la qual les mateixes investigadores i protagonistes ofereixen part de la seua biografia acadèmica i científica, com també algunes dades de la seua vida personal i interessos.

Amb la col·laboració de la Facultat de Ciències i la seua delegada d’Igualtat, Yolanda Segovia, i el suport d’UA Divulga, Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UA, a través de les xarxes socials i el blog de la Delegació d’Estudiants es publicaran dia a dia diversos perfils amb foto i informació de cada científica, principalment d’àrees com ara Física, Biologia, Química, Ciències del Mar, Matemàtiques, Geologia, i també de dones que formen part de l’Escola Politècnica Superior o de la Facultat d’Educació relacionades amb línies d’investigació en ciències experimentals.

Aquestes infografies seran publicades fins al 7 de març de 2021, i acabarà amb la taula redona “Dones de ciència: biaixos de gènere i sostres de vidre” que tindrà lloc el 8 de març a les 18 hores a través del canal de YouTube de la Facultat de Ciències. Hi participaran les investigadores Ana María Sabater, Josefa Antón, M. José Caturla, M. Mercedes Pastor i M. Belén Ferrer.

“L’objectiu de la campanya és ressaltar el paper de la dona en la ciència de la mà de les investigadores que es troben en la Universitat d’Alacant, ja siga amb biografies acadèmiques o biografies més personals, com també amb successos que hagen volgut destacar les investigadores quant a la situació actual de les dones en la investigación”, assenyalen des de l’organització.

En la Facultat de Ciències de la UA, la representació del PDI dona és el 37,23%. «No obstant això, les dades del personal investigador de la UA són bastant homogènies en el percentatge de dones i homes per a totes les seues figures: col·laborador júnior, sènior, investigador distingit, investigador doctor i investigador predoctoral», assenyala Yolanda Segovia.

A més de donar a conèixer personalment el treball de les protagonistes, l’acció busca generar vocacions científiques, crear rols femenins i promoure pràctiques que afavorisquen la igualtat de gènere en l’àmbit científic.

Delegació d’Estudiants de la Facultat de Ciències

La Delegació d’Estudiants de la Facultat de Ciències va ser creada el 2002 amb l’objectiu de representar l’estudiantat de les ciències en els diferents òrgans de la Universitat, com també orientar i ajudar l’alumnat amb diversos problemes que puguen trobar-se al llarg dels estudis. A més, des de la Delegació d’Estudiants també es preparen nombroses activitats que ajuden a difondre la ciència. Actualment, la Delegació de Ciències està formada per la Junta Directiva, vocals de cada titulació, vocal de Postgrau i vocal de Comunicació, a més de tots els i les estudiants del centre que són claustrals.

La Universidad de Alicante lanza la campaña “Mujeres de Ciencia. Un camino por sus investigaciones y experiencias relatado por ellas mismas”, que reúne a medio centenar de investigadoras de la Facultad de Ciencias. Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y hasta el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Delegación de Estudiantes de Ciencias pone en marcha esta acción en la que las propias investigadoras y protagonistas ofrecen parte de su biografía académica y científica, así como algunos datos de su vida personal e intereses.

Con la colaboración de la Facultad de Ciencias y su delegada de Igualdad, Yolanda Segovia, y el apoyo de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la UA, a través de las redes sociales y blog de la Delegación de Estudiantes se irán publicando día a día varios perfiles con foto e información de cada científica principalmente de áreas como Física, Biología, Química, Ciencias del Mar, Matemáticas, Geología… y también de mujeres que forman parte de la Escuela Politécnica Superior o la Facultad de Educación, relacionadas con líneas de investigación de ciencias experimentales.

Estas infografías serán publicadas hasta el 7 de marzo de 2021, concluyendo con la mesa redonda “Mujeres de Ciencia: sesgos de género y techos de cristal” que tendrá lugar el 8 de marzo a las 18 horas a través del canal de YouTube de la Facultad de Ciencias. Participarán las investigadoras Ana María Sabater, Josefa Antón, Mª José Caturla, Mª Mercedes Pastor y Mª Belén Ferrer.

“El objetivo de la campaña es resaltar el papel de la mujer en la Ciencia de la mano de las investigadoras que se encuentran en la Universidad de Alicante, ya sea con biografías académicas o biografías más personales, así como con sucesos que hayan querido destacar las investigadoras en relación a la situación actual de las mujeres en la investigación”, señalan desde la organización.

En la Facultad de Ciencias de la UA la representación del PDI mujer es del 37.23%. “Sin embargo, los datos de los investigadores de la UA son bastante homogéneos en el porcentaje de mujeres y hombres para todas sus figuras, colaborador junior, senior, investigador distinguido, investigador doctor e investigador predoctoral”, señala Yolanda Segovia.

Además de dar a conocer personalmente el trabajo de las protagonistas, la acción busca generar vocaciones científicas, crear roles femeninos y promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico.

Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias

La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias fue creada en 2002 con el objetivo de representar a los estudiantes de la  Ciencias en los distintos órganos de la universidad, así como para orientar y ayudar al alumnado con diversos problemas que puedan encontrarse a lo largo de sus estudios. Además, desde la delegación de estudiantes también se preparan numerosas actividades que ayudan a difundir la Ciencia. Actualmente, la Delegación de Ciencias está formada por la Junta Directiva, vocales de cada titulación, vocal de postgrado y vocal de comunicación, además de todos los estudiantes del centro que son claustrales.