La pràctica totalitat de les associacions professionals de les arts escèniques i musicals del nostre país han subscrit un documento conjunt en el qual reclamen a les Administracions Públiques una bateria de mesures extraordinàries per a afrontar els efectes derivats de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, una proposta que ja han presentadoal Ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.

Aquest document, inclou 52 propostes, fruit de les aportacions consensuades per les 35 entitats que han participat en les diferents taules de treball. La bateria de mesures proposades inclou un ampli programa d’accions en àmbits com la contractació pública, la Seguretat Social, el finançament empresarial, les subvencions públiques, els impostos o el foment del sector escènic i musical.

Representem a més de 300.000 professionals de la creació, de la producció, de la distribució, de la interpretació, de la programació i assistència tècnica de les Arts Escèniques i la Música a Espanya.

Al llarg d’aquestes setmanes, s’ha demostrat una vegada més que els treballadors i les empreses de la cultura són fonamentals per al sosteniment de la nostra convivència i valors. En particular hem assistit a la manera generosa amb què els professionals d’aquest sector s’han bolcat en centenars d’iniciatives per a ajudar a suportar de la millor manera possible el confinament; alguna cosa que se’ns ha agraït perquè la ciutadania ha recorregut a la cultura com a un bé de primera necessitat.

Les Arts Escèniques i la Música propicien la difusió entre la ciutadania de valors lligats a la cohesió social, a la comprensió del moment històric que travessen les seues gents, els seus anhels, necessitats i contradiccions. Com una part més de la cultura és un instrument bàsic per al desenvolupament social i la transmissió dels valors de- mocráticos. Pot ser que no siga el sector productiu i econòmic més gran de l’Estat, però a part de que també genera riquesa i treball, tal com ocorre també amb l’educació o la sanitat, és un servei públic indispensable per a una societat equilibrada i plenament desenvolupada perquè “no sols de pa viu l’home”, diuen.

A Espanya, com en la resta del món desarro- llado, la producció en les Arts Escèniques i la Música està molt intervinguda pels recursos públics posats en joc perquè seria impossible comptar amb un sector robust si això no fóra així atés que l’oferta i la demanda no s’ajusten automàticament. Sense la intervenció pública la diversitat, quantitat i qualitat de la producció artística i el seu gaudi gene- ralizado serien impossibles.

A més, una bona part de la producció se situa en mans de petites empreses, col·lectius, o autònoms per als quals el marge de benefici és un desideràtum inassolible. Per afegiment els re- cursos financers del conjunt del sector són molt xicotets.

 

Document de mesures:

https://www.redescena.net/redaccion/2020/04/52medidascovidartesescenicasmusica.pdf?utm_medium=email&utm_source=es%5FATODAPLANA&utm_*campaign=A07042020090601

Formulari d’adhesió: https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlsedn7lkafkqaoosiqltaykuuyjlv3fxrv-xsdqp8mvapmusug/viewform

Asociacions components de la Taula d’Arts Escèniques i la Música Covid-19

AAEE: Academia de Artes Escénicas de España

AAT: Asociación de Autoras y Autores  Teatrales

ADE: Asociación de Directores de Escena de España

ALE: Sindicato Artistas Líricos de España

ADGAE: Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de Artes Escénicas

AECC: Asociación de Empresas de Circo de Crea- ción

AESDO: Asociación Española de Directores de Orquesta

AMPOS: Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas

AMProband: Asociación de Músicos Profesiona- les de Bandas

APDCM: Asociación de Profesionales de la Danza de la Comunidad de Madrid

APM: Asociación de Promotores Musicales

ARTE: Asociación de técnicos del Espectáculo

ASOCIACIÓN DE FESTIVALES FLAMENCOS

ASSITEJ España: Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud

CIRCORED: Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales del Circo

COFAE: Coordinadora de Ferias de Artes Escéni- cas del Estado Español

CONARTE: Confederación de Artistas Trabajado- res del Espectáculo

ES-MÚSICA: Federación de la Música de España

FAETEDA: Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza

FEAGC: Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales

FECED: Federación Estatal de Compañías y Em- presas de Danza

FEMA: Federación de Músicos Asociados

FESTCLÁSICA: Asociación Española de Festiva- les de Música Clásica

FMA: Asociación de Festivales de Música

GEMA: Asociación Española de Grupos de Música Antigua

LA RED: Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

PATEA: Asociación de Profesionales de Artes de Calle

PLATAFORMA ESTATAL POR LA MÚSICA

PLATAFORMA JAZZ ESPAÑA

PROMUSICAE: Productores de Música de España

RED DE TEATROS ALTERNATIVOS

TE-VEO: Asociación Te-Veo de Teatro para Niños y Jóvenes

TTP: Asociación profesional de teatro para todos los públicos

UNIMA: Federación España: Unión Internacional de la Marioneta

UNIÓN DE ACTORES Y ACTRICES