L’Agència Local de Desenvolupament de l’Ajuntament d’Alacant ha obert el termini per a inscriure’s als tres concursos de la sisena edició del projecte “Aprén a Emprendre”, que són “Dissenya la teua app”, “Idees emprenedores amb economies alternatives” i “Emprén amb Rap”, el lliurament del qual de premis serà el 13 de juny.

“Aprén a emprendre” és una iniciativa per a fomentar la cultura emprenedora en l’àmbit educatiu, que culminarà el 13 de juny amb el lliurament de premis.

Els concursos estan oberts a qualsevol alumne matriculat en 2018-2019 a Alacant en Educació Secundària Obligatòria, Batxiller, Formació Professional ,grau mitjà i superior, i Centres de Formació per a Adults que desitge inscriure’s i remetre les seues obres fins a l’1 de juny.

El jurat estarà format per especialistes en cadascuna de les matèries, així com per patrocinadors i tècnics de l’Agència Local.

Els guardons seran iguals per a les tres categories, sent el premi per al primer lloc una tablet patrocinada per Aigües d’Alacant, per al segon un Smartwatch patrocinat per Solucions Codi 10, i per al tercer un altaveu sense fil Box patrocinat per El Corte Inglés.

En la pàgina www.impulsalicante.es es troba la informació detallada i la inscripció als concursos, i el correu per a remetre les mostres de les diferents obres i per a apuntar-se al curs d’estiu és Aprendeaemprender2019.alc@gmail.com.

A més del Blog publicat en la web de Impulsalicante, el programa Aprén a Emprendre ha habilitat diferents comptes en Facebook (@aprendeaemprender2019), Instagram (aprén.a.emprendre), en el canal de Youtube (Aprén a Emprendre 2019), i en Twitter (@AprendeAEmpren6), que serviran per a calibrar el suport del públic i fer la preselecció.

I Concurs “Emprén amb Rap”

L’objectiu de la convocatòria és que a través del Rap els alumnes descobrisquen la seua creativitat, imaginació i talent, i que amb el seu compromís i denúncia, aporten el seu granet d’arena per a canviar la societat.

 

Els requisits que ha de complir el rap és que incloga el vers “Emprén amb rap” i les paraules: valor, canvi, emprendre, èxit i Alacant; que valore l’emprenedoria; que mostre oportunitats de negoci, així com, nous nínxols de mercat que contribuïsquen a generar treball, riquesa i benestar econòmic i social a la comunitat.

Es preseleccionaran un màxim de 15 projectes de els presentats, en funció de l’acolliment del públic en les xarxes socials, i el 5 de juny es comunicarà per email als preseleccionats perquè participen en la final el 13 de juny.

Aqueix dia, la cançó, que haurà de ser original i en castellà, haurà de ser presentada individualment davant el jurat de la forma més creativa, dinàmica i innovadora, en un temps màxim de 100 segons, tenint en compte la posada en escena, l’originalitat i el flow.

Concurse “Idees emprenedores amb economies alternatives”

Aquest concurs vol premiar les idees de negoci innovadores i viables, que sorgisquen sobre la base dels diferents tipus d’economies alternatives, millores de processos i productes, i ajuden a generar oportunitats, treball, riquesa i benestar econòmic i social al nostre territori.

Aquestes idees no tenen perquè ser de base tecnològica, ni tampoc es demana que siga la més original del món, sinó que siga una idea que de resposta a un problema, cobrisca un nínxol de mercat o que millore un producte o servei de forma nova i diferenciadora.

Quant a les Economies Alternatives, com a base per a una idea emprenedora, es consideren la Verda o economia mediambiental, la blava relacionada amb l’aigua, l’economia circular basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. A més, es contempla l’economia taronja, en la qual el valor dels béns i serveis es fonamenta en la propietat intel·lectual.

Els interessats han de descriure el projecte, explicant les característiques innovadores i diferenciadores del producte, així com la necessitat que satisfà, i el públic objectiu al qual es dirigeix, així com les capacitats i aptituds emprenedores i empresarials del promotor de la idea de negoci.

 

El projecte, que haurà de ser original, serà presentat davant el jurat de la forma més creativa, dinàmica i innovadora, en un temps màxim de 60 segons sense suport tècnic.

Concurs Dissenya la teua app

La candidatura al concurs consistirà en el disseny original d’una app que solucione un problema o cobrisca una necessitat de qualsevol sector productiu (primari, secundari, terciari i quaternari).

Una vegada realitzada la inscripció, el participant disposarà fins a l’1 de Juny per a presentar el projecte explicatiu del disseny de l’app, que serà publicat en el blog de Impulsalicante per a la seua valoració per part del públic. En un arxiu de Word han d’explicar les característiques innovadores i diferenciadores del producte, servei o procés i/o de la seua execució que aporten valor afegit al mercat i el diferencia respecte a altres productes, serveis o procés, detallant el públic al qual es dirigeix.

Es preseleccionaran un màxim de 15 projectes de els presentats, en funció de l’acolliment del públic en les xarxes socials, i el 5 de juny els preseleccionats seran avisats per email perquè el dia de la final presenten la idea de la seua app en un temps màxim de 60 segons.