L’Ajuntament d’Alacant ha aprovat en Junta de Govern celebrada aquest matí la compra de diferents instruments per a la Banda Simfònica Municipal amb una inversió de 88.689 euros. El contracte es divideix en tres lots adjudicant-se el primer i el tercer a la mercantil Aitana Música S.L. i el segudo a Musical Campos S.L. El regidor de Cultura, Antonio Manresa, ha destacat que “amb aquesta nova adquisició atenem les necessitats de nous instruments per a la Banda amb l’objectiu d’anar renovant els antics i oferir millors mitjans per a complir amb els objectius de l’entitat municipal».

D’aquesta manera, l’òrgan de contractació municipal ha adjudicat el contracte relatiu al «Subministrament de diversos instruments per a Banda Simfònica Municipal», que en el lot 1 contempla la compra de jocs de 4 timbales de 32″, 29″, 26″ i 23″ de diàmetre, les tapes compactes protectores dels mateixos i els respectius baguls de transport» a AITANAMÚSICA, S.L., per un import de 38.475 €, IVA inclòs. En el lot 2 s’inclou l’adquisició d’una lira de concert amb pedal de 3.5 octaves i un bagul de transport per a la lira, un xilòfon de quatre octaves amb estructura d’altura regulable i un bagul de transport per al xilòfon, així com una marimba de cinc octaves d’altura regulable i un cover embuatada per a la marimba, més un campanólogo d’1.5 octaves i el seu bagul de transport a favor de MUSICAL CAMPOS S.L., per un import de 31.719 €. IVA inclòs. Finalment, el lot 3 contempla l’adquisició d’un saxofon baritono i un bombardí a AITANAMÚSICA, S.L., per un import de 18.495,01 €, IVA inclòs.