L’Alcalde, Luis Barcala, Luis Barcala, juntament amb la vicealcaldessa Mª Carmen Sánchez i el president de la Diputació Provincial, Carlos Mazón i la Vicepresidenta primera de la Diputació d’Alacant, Julia Parra, signen un conveni per a la cessió de dues parcel·les en el Jaciment Lucentum -Tossal de Manises (Albufereta), amb la qual s’ampliaran les activitats arqueològiques que realitza la Diputació des de fa diversos anys en el jaciment Lucentum, i facilitarà el seu flux de visitants i el control de seguretat d’aquest.

El jaciment arqueològic Lucentum, gestionat per la Diputació des de 2017, està situat a 3 quilòmetres del centre de la ciutat en l’àrea coneguda com Tossal de Manises, on es troben aquestes restes arqueològiques de rellevant importància com a referència del període iber-romà i que va pertànyer a la ciutat romana de Lucentum, l’antiga Alacant. Ocupa una extensió de 5 hectàrees, de les quals 2,5 corresponen al nucli de població antiga. Constitueix així un dels jaciments arqueològics més importants de la Comunitat Valenciana i es troba molt prop de la platja de la Albufereta.

Les dues parcel·les que ara se cedeixen limiten amb la tanca que va ser alçada en 1973 pel llavors Ministeri d’Educació i Ciència i que és un element artificial que engloba part de la ciutat romana, que s’estén més enllà d’aquesta, i on es considera que poden existir vestigis de necròpolis, construccions domèstiques i industrials.

Una d’elles, qualificada com a zona verda pública, circumda el Tossal de Manises pels costats Nord i Est i compta amb 19.010 metres quadrats. L’altra parcel·la, de 2.939 metres quadrats, és part d’un viari en una parcel·la de més de 33.485 metres quadrats de la qual caldrà segregar-la, i que configura una franja lateral a l’avinguda de la Colònia Romana en la seua intersecció amb el carrer Zeus.

Barcala ha destacat que es tracta de «un conveni molt important, ja que posarà en valor el jaciment arqueològic de Lucentum, que per a molts alacantins i visitants puguen incrementar el seu coneixement . Aquesta cessió de les parcel·les perquè la Diputació condiciones l’accés d’entrada i es faça un centre d’interpretació posarà sobre el mapa altre dels punts e màxim interés turístic, cultural i històric de la ciutat d’Alacant».

Parra ha considerat «la signatura del conveni de summa importància per al projecte museístic del MARQ ja que complementarà l’oferta del nostre museu arqueològic».

Aquesta cessió, suposa un important benefici per al patrimoni arqueològic de la ciutat perquè permetrà realitzar les prospeccions oportunes en una zona on es considera que poden existir vestigis de necròpolis, construccions domèstiques i industrials, així com mantindre el conjunt com un parc urbà d’alt valor, amb benefici directe per als veïns de la Albufereta i el repte dels alacantins.

Amb ella, la Diputació podrà promoure les actuacions pertinents per a exhumar els vestigis antics, aplicant la metodologia de conservació, museïtzació i informació que s’aplica en el jaciment arqueològic des de fa ja 20 anys i que han fet d’ell un dels més importants d’Espanya.

A això se li pot sumar el fet que afegir quasi la meitat del terreny al jaciment actualment clos permetrà la seua major dignificació, ja que l’àrea voltada podria separar-se dels vestigis exhumats proporcionant una imatge més ajustada de la configuració topogràfica de l’espai habitat en les anteriors èpoques històriques. Així mateix, permetria facilitar el flux de visitants al jaciment i el control de seguretat d’aquest, ja que s’afig una apreciable franja de terreny per a previndre potencials agressions al Bé d’Interés Comú (BIC).

Un altre dels compromisos és que la Diputació també cuidarà de la massa vegetal i les senderes existents en al parcel·la perquè puga continuar sent gaudit per la societat, convertint-se en un parc urbà d’altíssim valor per a la barriada de la Albufereta.

Aquesta cessió gratuïta de sòl s’emmarca dins del principi de col·laboració interadministrativa, i es considera mutació demanial. Donada la qualificació d’aquestes parcel·les com a dotació pública, manquen de valor lucratiu.